• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nog geen concrete resultaten sinds gesprekken over slavernijverleden en herstelbetaling

| suriname herald | Door: Redactie

Na de excuses van premier Mark Rutte voor het slavernijverleden is de dialoog over dit onderwerp snel op gang gekomen. Er zijn zowel in Nederland als in Suriname veel gesprekken gevoerd en discussies gehouden. Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname, gaf een update over de huidige gesprekken rondom herstelbetalingen en de verwerking van het slavernijverleden.

Zunder vertelde aan Suriname Herald dat hij niet tevreden is over de behaalde resultaten tot nu toe. Hij benadrukte dat Rutte op 19 december 2022 excuses heeft aangeboden, maar sindsdien zijn er volgens Zunder geen concrete resultaten geboekt. “Er is veel gesproken en

mogelijk veel onderzoek gedaan, maar er zijn nog geen duidelijke werkbare resultaten. Dat zal in de komende maanden hopelijk veranderen,” zei hij.

De bedoeling is dat nu een platform geïnstalleerd moet worden door de Surinaamse regering die zoveel mogelijk de nazaten van tot slaafgemaakten moet vertegenwoordigen. Zunder gaf aan dat na de excuses van Rutte, de Nederlandse regering duidelijk maakte niet te willen praten over herstelbetaling. In plaats daarvan werd een bewustwordingsfonds van 200 miljoen euro voorgesteld, waarvan 100 miljoen naar Nederland gaat en de rest naar de Caribische eilanden en Suriname. 

Deze kwestie is momenteel onderwerp van gesprek. Met het wegvallen

van de speciaal gezant slavernijverleden van Nederland zal nu via de Nederlandse ambassade worden onderhandeld. Zunder legde uit dat de commissie nu via Silvano Tjong-Ahin, coördinator van het in oprichting zijnde Platform Slavernijverleden Suriname, zal vernemen wat de verwachte resultaten zullen zijn, wanneer projecten kunnen worden ingediend, welke soort projecten dat zullen zijn, en hoe de controle zal plaatsvinden.

Zunder heeft op 1 juli bij de herdenking van 161 jaar afschaffing slavernij namens de commissie acht aanbevelingen voorgehouden aan de president, waarvan vier gericht zijn op zelfreparatie. Deze omvatten: Een gedegen studie met draagvlak voor het integraal dekolonisatieproces en het te voeren beleid, officiële erkenning dat slavernij pas in 1873 werd afgeschaft, niet in 1863, het oprichten van een heldenpark in Suriname om jongeren te inspireren en het herbenoemen van gebergten en straten in alle districten in het kader van het dekolonisatieproces.

De algemene aanbevelingen omvatten: onderzoek naar het slavernijverleden van inheemsen en Afrikanen vanuit een Caribisch-Surinaams perspectief, het verbinden van landen in het Caribisch gebied met andere gekoloniseerde landen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië, het verbinden van organisaties in Suriname met die in Nederland, en de voortzetting van het Caricom-initiatief om een wereldwijde reparatiebeweging te bevorderen. Volgens Zunder zullen deze aanbevelingen deze week aan de regering worden voorgelegd.

| suriname herald | Door: Redactie