• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Ori verwacht normalisatie onderwijsproces maandag

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Henry Ori op een persconferentie.

Minister Henry Ori verwacht dat na ruim een week van ontwrichting van het onderwijsproces, dat dit wordt genormaliseerd. Veel scholen waren gesloten door de acties van de samenwerkende bonden. Ook de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) en het Syndicaat van Leerkrachten hebben deelgenomen aan de acties, die vrijdag zijn opgeschort. Enkele bonden

willen echter maandag nog vergaderen met hun leden.

De bewindsman zei gisteren op een persconferentie dat er geen sprake is geweest van een conflict tussen de werkgever en de bonden. Hij vindt dat er dialoog moet plaatsvinden voordat bonden besluiten om in actie te gaan. Hij kan hier niet achter staan. Het schooljaar is net opgestart. De onderbrekingen van het onderwijs hebben gevolgen voor de leerlingen. Hij vindt dat door wilde stakingen er sprake is van anarchie. Dit is niet bevorderlijk voor het onderwijsproces, zeker als het niet gaat om een arbeidsconflict. Gedurende de acties zijn doelstellingen aangepast door de

bonden.

De btw-wet waar het onder andere om gaat, is aangenomen door De Nationale Assemblee. Deze wet kan niet zonder meer worden teruggedraaid. De bewindsman zegt dat ook de problemen met het vervoer opgelost zijn. Er zijn extra controle momenten ingevoerd waardoor het proces iets langer heeft geduurd. Intussen is er veel moeite getroost om leerkrachten te vervoeren naar het zuiden van het land. Ook is er gezorgd voor extra drinkwater voor verschillende gebieden. De minister verwacht dat vanaf de komende week de rust is teruggekeerd en er geen onderbreking meer plaatsvindt van het onderwijsproces.

Wat de acties betreft, zullen er geen consequenties worden verbonden door het ministerie. In het vervolg wil Ori dat er wel een gedegen dialoog is, voordat leerkrachten besluiten in actie te gaan. Hij is er ingenomen mee dat een compromis is bereikt tussen de regering en de actievoerende vakorganisaties en hoopt dat het natraject rustig zal verlopen.

| starnieuws | Door: Redactie