• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Leerkrachten willen extra geld voor normale taken

| keynews.sr | Door: Redactie

“Er zijn leerkrachten die uren opbrengen in de urenstaat, die eigenlijk normale taken zijn van een leerkracht”, zei directeur Robby Holband van Beroepsonderwijs donderdag op een persconferentie.

Holband zegt dat er een uitdaging is met de urenstaat, die opgestuurd wordt door de directies van verschillende scholen voor de uitbetaling van overuren. Er zijn leerkrachten die uren declareren voor het uitvoeren van normale werkzaamheden.

Deze werkzaamheden behoren tot de taken van een leerkracht. Zo worden leraren extra betaald voor het uitvoeren van extra administratieve werkzaamheden. “Dit is in het pakket van leerkracht. Je kan geen leerkracht zijn en de administratieve werkzaamheden niet doen.”

Er

zijn ook anderen die geld willen voor bond-uren. “Dus de werkgever moet de werknemer, die al vrij krijgt om zich bezig te houden met bondszaken, extra betalen voor bond-uren. Dit kan toch niet.” De directeur is van mening dat als de bond de leerkracht wil betalen voor de uren, dan moet er contributie opgehaald worden bij de leden van de bond. “Zo zijn er een aantal zaken die vreemd zijn.”

De overuren zullen dit schooljaar wel aan de hand van de bestaande urenstaat uitbetaald worden, maar na dit schooljaar zullen er gesprekken gevoerd worden om dit op te schonen. Het is

bij hem niet duidelijk hoe deze punten, die heel discutabel zijn, opgebracht zijn op de urenstaat. “We gaan hierover gesprekken voeren en dit moeten opschonen”, benadrukte hij wederom.

Holband is niet tegen het belonen van leerkrachten die zich extra inzetten, maar er moet dan gepresteerd worden. Hij deelt verder mee dat door deze gesprekken er vertraging is opgelopen bij het uitbetalen van de overuren, maar hij verzekert wel dat de achterstand al ingelopen wordt.

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur was geïrriteerd dat de Bond Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO) al ongeveer twee maanden in actie is, waarbij het onderwijsproces verstoord wordt. “We gaan nu antwoorden. We gaan nu een gedegen antwoord geven, desnoods via de groene tafel.

Het is te betreuren dat de lessen uitvallen.” De bewindsman meende dat een groot deel van het probleem al opgelost is, dus er is geen enkel reden om het onderwijsproces te verstoren.

| keynews.sr | Door: Redactie