• vrijdag 01 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Laudatio Nita Ramcharan, Ridder in de orde van Oranje-Nassau

| starnieuws | Door: Redactie

Nita Ramcharan ontvangt de versierselen die behoren bij haar koninklijke onderscheiding van ambassadeur Walter Oostelbos.

Ik kan het mij niet meer voor de geest halen wie de laatste ingezetene van Suriname met de Surinaamse nationaliteit is geweest die een koninklijke onderscheiding van Nederland heeft gekregen. Desalniettemin ben ik er trots op dat mijn collega Nita Ramcharan deze eer ten deel valt,

als waardering van de Surinaamse diaspora in Nederland voor haar baanbrekend werk in de nieuwsvoorziening en voor de Surinaamse journalistieke sector.

Voor wat het laatste betreft weten velen niet meer dat Ramcharan als beginnend journalist, na de militaire staatsgreep van 25 februari 1980, journalisten wist te verenigen in de SVJ, de Surinaamse Vereniging van Journalisten, waarvan zij in 1981 de eerste voorzitter werd. Sinds 2005 was zij jaren ook docent journalistiek en ethiek aan de AHKCO, de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs. Ook is zij medeauteur geweest van K’Kranti- De Surinaamse pers 1774 -2008, een boek over de

geschiedenis van het perswezen in Suriname.

Een hoogtepunt in Nita’s journalistieke loopbaan was toen zij in 1997 Leo Morpurgo opvolgde als hoofdredacteur van De Ware Tijd. Onder leiding van deze nestor van de journalistiek in Suriname, leerde Ramcharan de kneepjes van het vak. In 2003 volgde een nieuw hoofdredactioneel avontuur bij Times of Suriname, uitgegeven door Rudisa International N.V. Toen de uitgever na een jaar niet met het toegezegde redactiestatuut over de brug kwam, dat de journalistieke onafhankelijkheid moest garanderen, hield Ramcharan de eer aan zichzelf.

In 2004 volgde de overstap van de krantenwereld naar televisie waar zij eindredacteur werd van het 10 Minuten Jeugdjournaal, het jeugdjournaal van Suriname. Tegelijkertijd ontwikkelde Ramcharan samen met Henry Strijk een actualiteitenmagazine op de Surinaamse STVS, getiteld 'Suriname Vandaag', dat al snel uitgroeide tot een betrouwbare en informatieve nieuwsbaken in de Surinaamse samenleving. In 2005 werd Nita ook correspondent van het wekelijkse NOS-Radioprogramma Zorg en Hoop (over Suriname en Surinamers in Nederland), waarvan ik de eindredacteur was. Dit correspondentschap deed ze afwisselend met Deryck Ferrier, totdat in 2008 het programma werd opgeheven.

Een eigen mediabedrijf van de grond tillen met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen van de digitale snelweg, lag in het verschiet. Nita Ramcharan is mede-oprichtster en mede-eigenaar van Netwerk Star Suriname, NSS, het bedrijf dat in 2010, Starnieuws.com als digitale nieuws- en informatiebron succesvol in de markt heeft gezet. Deze 24/7 nieuwsvoorziening wordt door velen ook wel de Surinaamse ANP genoemd. In een interview met het Surinaamse maandblad Parbode van 26 juli 2010, naar aanleiding van de start van Starnieuws, antwoordde mevrouw Ramcharan op de vraag 'hoe zou je herinnerd willen worden': "Als iemand met hart voor haar vak die de journalistiek heeft verbeterd en voor het recht van vrije meningsuiting heeft gevochten. Ik sta voor mijn idealen. Desnoods dwars tegen de stroom in", aldus Nita Ramcharan.

Inmiddels bestaat Starnieuws 13 jaar en heeft het medium zich ontwikkeld tot een gezaghebbend opinieplatform voor de Surinaamse diaspora. Met het publiceren van bijdragen – from all over the world – over politieke, financieel-economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Suriname, levert Starnieuws een cruciale bijdrage aan kennisverrijking, mening- en oordeelsvorming. En als in een openlijk gevoerde pennenstrijd alle standpunten, opvattingen en (nette) meningen voldoende zijn uitgewisseld, luidt onherroepelijk na een laatste bijdrage: En hiermee sluit Starnieuws de discussie. Ook ik heb vele bijdragen aangeboden, die na de hoofdredactionele toets online gingen. De reacties bevestigen de statuur van Starnieuws en de belangrijke informatieve functie, ook bij politieke besluitvormingsprocessen. Als voorbeeld noem ik de wijziging van de kiesregeling waarover veel is gediscussieerd in de Surinaamse diaspora. Interessante documenten bij een verhaal worden vaak met een download-optie aangeboden (kennisverrijking). Tegen de achtergrond van veel fake news op sociale media, is Starnieuws nog altijd een betrouwbare baken; 'als Starnieuws het nog niet heeft gemeld dan is het niet waar', is een veel gehoorde.

Eindverantwoordelijk zijn voor een 24/7 nieuwsvoorziening is een zware taak; je moet te allen tijde bereikbaar zijn en vaak in je eentje moeilijke afwegingen maken, is ook mijn ervaring als jarenlange eindredacteur van het radioprogramma Zorg en Hoop. Betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en de kwaliteit van het journalistieke product, zijn maatgevend voor het gezag van de journalist persoonlijk en voor het medium dat zijn/haar werk publiceert. Dit geldt zeker voor Nita en voor haar medium Starnieuws.

Namens de Surinamers 'overzee' en – als ik zo vrij mag zijn – ook namens de Surinaamse gemeenschap in Sranan, feliciteer ik mevrouw Ramcharan van harte met deze welverdiende Koninklijke waardering voor ruim 45 jaar journalistiek werk ten dienste van de Surinaamse gemeenschap.

De aanbeveling voor een koninklijke onderscheiding is op persoonlijke titel gedaan door: Carlo Jadnanansing; Ram Rambaratsingh, Ramon Ramsodit, Ram Ramlal, Stanley Ramkhelawan en ondergetekende.

roy.khemradj@gmail.com

| starnieuws | Door: Redactie