• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Koopkrachtversterking blijft uit bij AOV-ers 

| dagblad suriname | Door: Redactie

Dagblad Suriname verneemt vanuit verschillende bronnen dat een deel van de senioren burgers binnen de samenleving heeft aangeven dat zij tot op heden niet beschikken over de koopkrachtversterking van SRD 1.800 over de afgelopen maanden. Het lijkt erop dat de beloofde koopkrachtverhoging voor de AOV-ers niet op tijd wordt uitbetaald, wat voor onrust en onzekerheid zorgt onder de senioren burgers. 

Waar het probleem precies ligt, is nog onduidelijk. In een telefonisch gesprek met het AOV Fonds Suriname, wordt gemeld dat zij niet op de hoogte zijn van de vertraging en dat het probleem niet bij hen ligt. Ze benadrukken echter, dat

er geen sprake zal zijn van terugwerkende kracht voor de koopkrachtversterking. 

Verontruste burgers vragen zich af waar ze terecht kunnen voor updates over hun koopkrachtversterking, die volgens overheidsrichtlijnen uiterlijk de tiende van elke maand zou moeten worden ontvangen. Sinds september van dit jaar is de koopkracht versterking van kracht voor alle burgers die een algemene oudedagsvoorziening ontvangen, ongeacht of ze zich eerder hebben geregistreerd voor de koopkrachtversterking en wat hun inkomen is. Het ministerie meldde eerder in de media dat seniorenburgers maandelijks kunnen rekenen op een bedrag van SRD 3.550 als sociale steun. 

Er zijn nu gevallen waarbij burgers al twee maanden

lang verstoken zijn van de beloofde koopkrachtversterking, en slechts hun AOV-gelden hebben ontvangen. 

Een van de senioren burgers, mevrouw Hannah, deelt mee dat zij recentelijk kan genieten van haar AOV-voorziening, maar teleurgesteld is door het uitblijven van de beloofde koopkrachtversterking over de afgelopen twee maanden. Veel senioren burgers zitten met dezelfde zorgen en vragen zich af waar hun financiële ondersteuning blijft, vooral omdat maandelijkse uitgaven rond de 28e van elke maand al voldaan moeten worden. 

Het ontbreken van de koopkrachtversterking plaatst deze burgers in een kwetsbare positie te midden van de economische uitdagingen in het land. Op dit moment is het nog onduidelijk wat de exacte reden is voor de vertraging in de uitbetaling van de gelden voor de koopkrachtversterking ten behoeve van de AOV-ers.  

SD

| dagblad suriname | Door: Redactie