• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
De Nationale Assemblee schrijft historie met de wijziging van de Grondwet en Kiesregeling met algemene 46 stemmen.

Kiesstelstel gewijzigd; verkiezingen met landelijke evenredigheid nu mogelijk

| starnieuws | Door: Redactie

Er kunnen weer verkiezingen worden gehouden van volksvertegenwoordigers. De Grondwet en de Kiesregeling zijn vanavond aangenomen met 46 algemene stemmen. Haast alle sprekers benadrukten het historische moment. Het districtenstelsel wordt verruild voor landelijke evenredigheid. Alle stemmen zullen evenveel waarde hebben. Er bestaan geen goedkope zetels meer.

President Chan Santokhi beloofde dat meteen aan de slag zal worden gegaan voor het houden van goede en eerlijke verkiezingen. Het werk begint nu om de verkiezingsorganisatie van de grond te stampen op basis van het nieuwe kiesstelsel. Alle fracties in De Nationale Assemblee hebben hard gewerkt om te komen tot dit resultaat. De

wijziging van de Grondwet en de Kiesregeling is een initiatief van de fractieleiders Asis Gajadien (VHP), Rabin Parmessar (NDP), Obed Kanape (ABOP/PL), Gregory Rusland (NPS) en Ronny Asabina (BEP).

De BEP heeft niet vóór noch tegen de wetswijziging gestemd. Asabina voerde aan dat er veel overleg was met elkaar totdat de initiatiefwetten werden ingediend. Daarna zijn de initiatiefnemers niet bijeen geweest. De BEP had twee amendementen op de wijziging, maar deze zijn niet ondersteund. Het ging om voorkeursstemmen en districtsbestuur. Asabina zei onvoldoende vertrouwen in te

hebben dat zaken verder aangepakt zullen worden, zoals mondeling is toegezegd. Hij bracht ode aan Serena Essed die de Kiesregeling heeft laten toetsen door het Onafhankelijk Kiesbureau.

Gajadien, Parmessar, Rusland en Kanape benadrukten dat de wetswijziging het resultaat is van politiek overleg. Aangevoerd werd dat geen enkele partij alles heeft gekregen. Iedereen heeft water bij de wijn moeten doen. Voor ABOP/PL was het districtenstelsel principieel, stelde Kanape. Maar uiteindelijk is meegegaan met de landelijke evenredigheid. Gekozen is voor minimale wijzigingen die nodig zijn om in overeenstemming met de uitspraak van het Constitutioneel Hof, elke stem dezelfde waarde te geven. Hiermee is veiliggesteld dat de verkiezingen uiterlijk 25 mei 2025 gehouden kunnen worden.

| starnieuws | Door: Redactie