• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

JAARLIJKS TEKORT RAUWE MELK GESCHAT OP 4 MILJOEN LITERS IN SURINAME

| united news | Door: Redactie

De melkveesector is dringend toe aan een flinke upgrading. Op jaarbasis wordt er nog geen 2,5 miljoen liters geproduceerd, terwijl er een behoefte is aan meer dan 6,5 miljoen liters melk.

Het tekort van 4 miljoen liters wordt opgevangen door de import van melkpoeder. De gemiddelde import van melkpoeder ligt op 1526 ton per jaar. In 2021 is er 1415 ton aan melkpoeder geïmporteerd tegen een waarde van 102,7 miljoen SRD. Omgerekend komt dit neer op 4,82 miljoen USD.

Om het tekort aan rauwe melk op te vangen zullen er bijna 1300 extra melkkoeien geïmporteerd moeten worden. Dit voorstel is gedaan in

De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de aanpassing van de wet Beperking Slacht vrouwelijke runderen.

Het doel van deze wet is om de slachting van drachtige runderen te voorkomen en ter bescherming van de rundveestapel. De melkveesector is daarbij ook meegenomen, om koeien die niet langer produceren en ook niet drachtig zijn te kunnen slachten. De behoefte aan meer runderen ten behoeve van de melkproductie en de vleesvoorziening werd daarbij meegenomen.

Rundvlees wordt steeds schaarser, en dit is ook te merken aan de prijzen die steeds verder stijgen. Het aantal dieren dat geslacht wordt is sterk aan het afnemen. Ook worden er steeds kleinere

en drachtige dieren geslacht. De veestapel is de laatste jaren wel toegenomen, maar de runderen zijn nog niet slachtrijp dan wel geschikt voor de vleesproductie.

De veestapel in Suriname telt nu ongeveer 44.402 dieren, waarvan 66% geschikt is als slachtvee. De rest is ten behoeve van de melkproductie. In 2018 waren er nog 37.641 dieren.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie