• vrijdag 21 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Inheemsen Para officieel toegelaten tot goudmijn Maripaston

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Bewoners van de inheemse dorpen in Para zijn maandag formeel toegelaten om aan goudwinning te doen in de concessie van staatsbedrijf Grassalco te Maripaston. De concessie ligt in het leefgebied van de inheemsen.

In de afgelopen jaren zijn er clashes geweest tussen het bedrijf en dorpelingen die van de plek werden verwijderd na de concessie te zijn binnengedrongen en daar illegale goudwinningsactiviteiten ontplooiden. De animositeit kwam 2 mei vorig jaar tot uitbarsting toen gewapende dorpelingen de mijn aanvielen, medewerkers van Grassalco verwondden en gijzelden. Twee van de aanvallers werden later door de politie doodgeschoten.

“De vorige overeenkomst was

voor-de-gek-houderij”

Met de officiële toelating van inheemsen om in de concessie te werken, is een einde gekomen aan de “ruzie” tussen Grassalco en de bewoners van het gebied, zegt Grassalco-directeur Wesley Rozenhout. Er moet een einde komen aan situaties waarbij het bloed van binnenlandbewoners die opkomen voor hun rechten vloeit vanwege conflicten met de overheid. Rozenhout geeft aan enorm te zijn geschrokken van het incident van mei vorig jaar.

Voor-de-gek-houderij

Na bestudering daarna van verschillende rapporten kwam hij tot de conclusie dat de bewoners bij een overeenkomst met de dorpen enkele jaren geleden voor de gek zijn gehouden. Waar ze destijds werden toegelaten,

was er geen goud of het was zo diep dat gouddelvers met hun beperkte machines er niet bij zouden kunnen komen. “De vorige overeenkomst was voor-de-gek-houderij. Dat vond er plaats”, aldus Rozenhout.

Omdat ze niets noemenswaardig vonden, wat volgens de directeur de bedoeling was, gaven de meeste gouddelvers ontmoedigd op. Daarna kregen buitenlanders, onder wie Brazilianen, toestemming om te werken in de concessie.

Afbakening

Na intensieve gesprekken met de bewoners en het traditionele gezag wordt deze zaak anders aangepakt. Het bedrijf zal inkomsten blijven genereren voor de staat, maar tegelijkertijd worden de bewoners in de gelegenheid gesteld om ook geld te verdienen in de mijnoperatie.

Grassalco heeft een gebied van de concessie waar is bewezen dat er goud voorkomt, afgebakend en toegankelijk gemaakt voor de inheemsen. Twee weken geleden kregen in totaal 76 bewoners van Pikin Saron en Bigi Poika, na te zijn geregistreerd, een toegangsbadge van het bedrijf.

Grassalco zal de gouddelvers in de beginfase van de samenwerking met wat logistieke zaken ondersteunen. Een deel van de beveiligers van het bedrijf is aangesteld als border rangers die moeten zorgen voor de veiligheid van de goudzoekers en erop moeten toezien dat zij binnen het aan hen toegewezen gebied blijven.

Duurzame samenwerking

Evenals de Grassalco-directeur gaven de dorpshoofden van Pikin Saron en Bigi Poika aan dat de toelating van de inheemsen een belangrijk moment markeerde. De bewoners van het gebied worden namelijk in staat gesteld om door zelf te arbeiden te kunnen genieten van de rijkdommen in hun leefgebied.

Goudzoekers werden opgeroepen zich te houden aan de regels van het bedrijf, maar ook Grassalco werd gevraagd rekening te houden met de leefwijze van de bewoners. De dorpsleiders zeiden erop te zullen toezien dat zaken goed gaan en hopen dat er sprake zal zijn van een duurzame samenwerking tussen de dorpen en Grassalco.

| de ware tijd | Door: Redactie