• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘IMPORT VAN RUNDEREN MOET VEESTAPEL IN ONS LAND VERGROTEN’

| dagblad de west | Door: Redactie

Parmanand Sewdien, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft onlangs verklaard, dat Suriname nog geen ruimte heeft om geïmporteerde runderen, die vanuit Brazilië moeten komen, op te vangen. “Dit is een van de uitdagingen waarmee het ministerie zit.

Onze stalweide is niet berekend om de runderen te herbergen. Momenteel wordt er wel gekeken, hoe en waar het vee opgevangen kan worden, na aankomst in ons land”, aldus Sewdien. Hij vertelde dat de import van deze runderen bedoeld is om de veestapel in ons land te vergroten.


Zelfvoorzienend

Om de verdere voedselveiligheid te garanderen, heeft het ministerie aan particulieren, gronden ter beschikking

gesteld om de pluimveesector verder te versterken. Deze stap is volgens Sewdien om ervoor te zorgen dat wij de garantie hebben, dat eiwitten in Suriname gewaarborgd zijn. “Het beleid van het ministerie is erop gericht 100 procent zelfvoorzienend te zijn voor wat betreft broedeieren. Ons doel is dus om geen eieren meer te importeren”, Sewdien.

Melkcentrale

Voor wat betreft de Melkcentrale, vertelde Sewdien dat het bedrijf geen machines heeft gekregen uit India. Melkcentrale is volgens Sewdien al langer dan 12 jaren bezig om een UHT lijn op te zetten, gefinancierd vanuit India. “Dat project lag een hele poos stil, maar we hebben het nu weer opgepakt en als die apparaten komen, zullen ze bij de Melkcentrale geïnstalleerd worden en zullen wij daarna in staat zijn een betere kwaliteit te produceren”, aldus Sewdien.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie