• donderdag 13 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Harde woorden in DNA over hoge rentes OMO's

| starnieuws | Door: Redactie

De wetten Toezicht Bank- & Kredietwezen en Herstel & Afwikkeling Kredietinstellingen is in De Nationale Assemblee aangenomen met 35 algemene stemmen.

Hoewel alle fracties in De Nationale Assemblee gestemd hebben vóór de wetten die het toezicht op het bankwezen moet versterken, zijn er harde woorden gevallen over de Open Markt Operaties (OMO's). De Nationale Assemblee is het duidelijk niet

eens met de regering over de wijze waarop de OMO's worden uitgevoerd. De fractieleiders Asis Gajadien (VHP) en Rabin Parmessar benadrukken dat het gaat om monetaire financiering. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning is het daar niet mee eens. Ook hij heeft kritiek op de OMO's maar vindt niet dat de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurits Roemer, de schuld moet krijgen. Hij stond onder zware pressie, zei de bewindsman dinsdag in De Nationale Assemblee. 

De wetten Toezicht op het Bank- & Kredietwezen en Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen zijn met algemene 35 stemmen goedgekeurd. Parmessar, Ronny Asabina

(fractieleider BEP) en Gregory Rusland (fractievoorzitter NPS) merkten opdat het van belang is om het bank- en kredietwezen te versterken. De wetten hebben te maken met het versterken van het toezicht en de controle op de financiële sector. Bovendien zijn de wetten belangrijk voor de Nationale Risk Assessment. Over diverse andere zaken die aan de orde zijn gekomen tijdens de behandeling van deze wetten is afgesproken dat er vervolgsessies komen. 

Gajadien voerde aan dat elke dag doorgaan met OMO's inhoudt dat er sprake is van monetaire financiering. Hij vindt dat er te veel vrijheden worden toegekend aan de CBvS.  Er zijn extreem hoge rentes uitgekeerd aan de banken. Er is ruim SRD 4.5 miljard aan rente uitbetaald aan de banken. Deze zal door de samenleving betaald moeten worden. Deze manier van OMO's moet aan banden worden gelegd. Over deze kwestie wil Gajadien een aparte bespreking hebben. Hij denkt aan een thema-behandeling.

“Het is een criminele daad jegens het volk”, stelde Parmessar ronduit. De extreem hoge rentes van 80 en 90% kon worden geïnvesteerd in de productie. Hij sprak van grove nalatigheid. Hij wilde weten hoe de OMO's in goede banen geleid zullen worden. Soewarto Moestadja (NDP) en partijgenoot Stephen Tsang vroegen wat de consequenties zullen zijn voor de leiding van de CBvS. Aangevoerd wordt dat de banken zich hebben verrijkt ten koste van de samenleving. Er zou een strafrechtelijk onderzoek moeten komen.

De minister geeft toe dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden moeten gebeuren. OMO's zijn relatief nieuw en er was geen ervaring. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zich ook op het standpunt gesteld dat de OMO's marktconform moesten zijn. De rente moest hoger zijn dan de inflatie die rond 60% was. De hoge rentes hebben wel schade aangericht. Deze zijn intussen rond de 40 tot 43%. Een partij in de markt heeft bij de invoering 80 tot 90% rente genoemd. In feite is de rente niet door de markt ontstaan. Raghoebarsing vindt echter ook dat nagegaan moet worden hoe er zoveel SRDs in omloop waren. Deze moesten worden opgedweild, maar de dweil was half nat. Als het geld niet uit de markt was gehaald, zou de inflatie nog hoger zijn, meent de minister.

| starnieuws | Door: Redactie