• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DNA-lid Jones geen voorstander van ongebreideld gebruik recht van initiatief door DNA-leden

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het Assembleelid Ebu Jones (NDP) zegt geen voorstander te zijn van het ongebreideld gebruik van het recht van initiatief door leden van het parlement om initiatief wetsvoorstellen in te dienen. In de voorbije periode zijn er tal van initiatiefwetten ingediend afkomstig van een Assembleelid, die volgens Jones het tot zich trekt om middels het indienen van initiatiefwetten regels te willen vaststellen voor het hele land.

Hij noemde bedoeld lid niet bij naam, maar een ieder die de openbare debatten van het parlement volgt weet dat hier VHP-fractieleider Asis Gajadien wordt bedoeld. 

Ebu Jones zegt dat niet alle wetsvoorstellen zich lenen om als

initiatiefwet ingediend te worden. Het gevaar hiervan zit volgens hem erin, dat mogelijk individuele belangen gaan prevaleren. Het Assembleelid sprak vorige week tijdens de debatten over het ontwerp Aanbestedingswet.

Dit wetsontwerp is door de leden Asis Gajadien en Chuanrui Wang, beide van de VHP-fractie, als initiatiefwetsvoorstel ingediend. Dit wetsontwerp leent zich niet om als initiatiefwetsvoorstel ingediend te worden. Dergelijke wetten moeten vanuit de regering komen, vindt Jones. De regering handelt vanuit haar beleidsinzichten. Die beleidsinzichten hebben onder meer als basis de goedgekeurde begroting. Jones vindt het daarom niet juist dat leden van het parlement het initiatief hierin moeten nemen. Dit

is in de afgelopen tijden te vaak gebeurd met wetsvoorstellen. 

Hoewel elk Assembleelid volgens de Grondwet het recht heeft om met initiatiefwetsvoorstellen te komen, zou volgens Jones toch moeten worden bekeken dat dit niet ongebreideld gebeurt en ook niet voor alle wetsvoorstellen. Daar is de regering primair verantwoordelijk voor.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie