• vrijdag 14 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Defensieminister Mathoera: “Canada zorgt voor training gezamenlijke Surinaamse missie naar Haïti”

| dagblad suriname | Door: Redactie

Defensie-minister Krishna Mathoera heeft naar aanleiding van eerdere berichten over een militaire missie naar Haïti, gesteld dat de voorbereidingen worden voortgezet. Volgens de bewindsvrouwe zal het samengestelde team getraind worden door experts uit Canada. In het Surinaams team zijn zowel leden van het Nationaal Leger als van het Korps Politie Suriname vertegenwoordigd.

“We hebben gevraagd naar vrijwilligers en er hebben zich personen opgegeven. Zij zullen uitvoerig getraind worden in onder andere de cultuurpatronen en regels van Haïti. Er worden reeds voorbereidingen getroffen voor de trainingen die door Canada verzorgt zullen worden.” 

De minister geeft verder aan dat er een militaire coördinator

is aangesteld die de missie zal voorbereiden en aansturen. De primaire taak is rechtshandhaving, aldus Mathoera tegenover staatszender STVS. Mathoera stelt, dat Suriname in Caricom-verband heeft aangegeven deel te nemen aan een missie in Haïti. “Het moet duidelijk zijn wat de protocollen zijn, wat de regels zijn. Er moeten zekerheden zijn voor onze militairen”. aldus de Defensie-minister. 

Er is een lang traject van overleg afgelegd omtrent het sturen van een multilaterale veiligheidsmissie naar Haïti onder leiding van Kenia. De toekomstige multilaterale missie zal volgens minister Mathoera zeer waarschijnlijk aanvankelijk bestaan uit Kenianen en Jamaicanen. Suriname zal zich aansluiten in een later

stadium. 

De situatie in Haïti is zorgwekkend, heeft alle aandacht en geniet hoge prioriteit van de mede-Caricom lidstaten. Suriname heeft de intentie een kleine groep militairen en functionarissen beschikbaar te stellen.

Mathoera gaf eerder aan, dat Defensie plannen gereed heeft voor alle mogelijkheden. Volgens haar is het een gegeven dat Surinaamse militairen professioneel, loyaal zijn aan het bevoegd gezag en het werk naar eer en geweten uitvoeren. Dat hebben de militairen steeds bewezen in de afgelopen tijd. En er is geen dienstweigering geweest, dat is een hard gegeven, aldus de Defensie-minister.  

| dagblad suriname | Door: Redactie