• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Cijfers huiselijk geweld moet omlaag; 9 doden per jaar

| starnieuws | Door: Redactie

29 cursisten uit de gezondheidszorg nemen deel aan een vierdaagse training van Covab. Het doel is om geweld tegen vrouwen aan te pakken.

Per jaar laten gemiddeld negen vrouwen het leven door huiselijk geweld. Daarnaast zijn er heel wat rapportages van geweld tegen vrouwen, zegt directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul. De cijfers moeten omlaag. Het Elsje Finck-Sanichar College Covab

houdt een vierdaagse training voor zorgverleners met als rode draad geweld tegen vrouwen beter aan te pakken.

Covab is een samenwerking aangegaan met Canada Fund for Local Initiatives. Met de leuze: Strengthening the Health System to Address Violence Against Women is maandag het startsein gegeven van een vierdaagse training voor zorgverleners. De training is bedoeld om de gezondheidssector te versterken in het begeleiden en herkennen van slachtoffers van huiselijk geweld bij vooral vrouwen. Mark Berman, ambassadeur van Canada in Suriname en de directeur van Volksgezondheid waren beiden aanwezig bij de inleiding op de eerste dag van de training.

29 cursisten
nemen deel aan deze training. Het gaat voornamelijk om verpleegkundigen in de eerste lijnzorg waaronder het zorgpersoneel van de Spoedeisende Hulp en de Regionale Gezondheidsdienst Suriname. De opgedane kennis kunnen zij beter uitvoeren binnen hun werkomgeving. Enkele onderwerpen die aan de orde zullen komen tijdens de training zijn: de doorverwijs route wanneer een patiënt binnenkomt en er sprake is van huiselijk geweld, welke instanties er zijn om hun hulp te verlenen, de klinische behandeling die gegeven moet worden, welke informatie wordt verzameld, welke vragen gesteld moeten worden, de mentale gezondheid en ook een zekere mate van geheimhouding. De training duurt tot en met 21 september. Gajadhar Sukul merkt op dat de cijfers omlaag kunnen door beter te leren handelen wanneer er cases zijn van huiselijk geweld. Het ministerie van Volksgezondheid gaat volgens de directeur momenteel na hoe er na deze training invulling gegeven kan worden aan het beleid om geweld tegen vrouwen te verlagen en een veilig milieu voor iedereen te creëren.

| starnieuws | Door: Redactie