• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BEP: Mensenrechten in Suriname blijven ware uitdaging

| ABCSuriname | Door: Redactie

INGEZONDEN

Elk jaar op 10 december wordt wereldwijd gevierd en herdacht dat de Universele Verklaring van Rechten van de Mens op deze datum met algemene stemmen vóór in de Verenigde Naties is aangenomen. De moderne universele rechten van de mens gelden voor alle mensen in de hele wereld. Behalve recht op goed bestuur vanwege de overheid, hebben mensen ook recht op goed onderwijs, goede gezondheidszorg, goede werkgelegenheid en goede arbeidsomstandigheden tegen een fatsoenlijk loon en redelijke belastingen.

Mensen hebben recht op vrijheid van vereniging en vergadering en vrijheid van meningsuiting naast verzamelen en verspreiden van actueel of relevant nieuws. Niemand mag

worden gediscrimineerd om welke reden dan ook. Mensen zijn en blijven gelijkwaardig en geboren met de universele rechten van de mens en dientengevolge zijn deze rechten onvervreemdbaar. Universele mensenrechten dateren van 1948 en zijn dus relatief jong.

Reden temeer dat het respecteren en beschermen een uitdaging voor de mensheid blijven. Met veel moeite en strijd worden deze universele mensenrechten internationaal millimeter voor millimeter bevochten. De machtigen der wereld staan machteloos tegenover oorlog en burgeroorlog. In veel gevallen zijn ze zelfs de aanstichters van het onrechtmatig geweld tegen mensen en de mensenkinderen, vanwege een vermeende macht, om aan de macht te blijven.

Vermeende macht uit te blijven oefenen. Terwijl macht iets vergankelijks is. Per definitie niet blijvend als zijnde de aard van de meeste dingen der wereld.

De weerlozen der wereld onder wie vele kinderen zijn dagelijks de fatale slachtoffers. En de rest kan het levensonderhoud niet goed of helemaal niet betalen. Duurzame ontwikkelingsdoelen zijn nou in de strijd gegooid. Sustainable Development Goals oftewel SDG’s. Dan zie je hoe Suriname er bij vaart. School Drietabbetje gesloten omdat de huur niet optijd is betaald. School Goninikriki niet open door achterstallig onderhoud. Het verandert in een wrakkig krot zonder budget om het te renoveren.

Scholen Zuid- Suriname beginnen laat, de transportkosten per vliegtuig voor de leerkrachten zijn te hoogopgelopen. Ook schoolvervoer te land en te water weigeren dienst vanwege achterstallige betalingen. De drinkwatervoorziening en de 24uurs stroomtoevoer laten nog steeds te wensen over. Er heerst gebrek aan medicamenten voor de modaal verdieners en niet verdieners. Zelfs het Internationaal Monetair Fonds heeft regering Santokhi -Brunswijk op de vingers getikt omdat het sociaal beleid soep met balletjes is en de salarissen veels te laag zijn. De prijzen van groente, fruit en eerste levensbehoeften vliegen de pan uit. Een redelijk geprijsde foodbasket gaat naar de bekende friends and family in plaats van naar de hele bevolking in het heel land.

De situatie is grimmig, omdat ook de regering zich niet houdt aan eigen wet en regelgeving waaronder de bankwet, grondconversie, grondenrechten, decentralisatie, grenzen Surinaams grondgebied ten oosten en ten westen van het land, bestrijding armoede, bestrijding corruptie, bestrijding criminaliteit, bescherming natuur en milieu.

Als de regering zichzelf niet houdt aan wet, recht en regelgeving, vervagen automatisch de normen en waarden oftewel de backbones van een opgroeiende natie als ons geliefde Suriname. Mensenrechten handhaving was, is en blijft een ware uitdaging. Doch de BEP is overtuigd dat Surinamers fier stand moeten houden en dat geen enkele uitdaging uit de weg moet worden gegaan. Integendeel omdat we veel te verliezen hebben.

| ABCSuriname | Door: Redactie