• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Belfort: “Straks kunnen voorzitters hun favorieten in het parlement plaatsen”

| suriname herald | Door: Redactie

ABOP-parlementariër Edward Belfort is ervan overtuigd, dat er een initiatiefwet wordt ingediend om hem uit De Nationale Assemblee (DNA) te krijgen. Belfort is van mening, dat als het lukt, voorzitters van politieke partijen straks hun favorieten in het parlement kunnen plaatsen door gekozen leden te royeren. Deze initiatiefwet houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van DNA is op 1 juni ingediend. 

Volgens artikel 68 van de grondwet wordt het lidmaatschap van DNA beëindigd door overlijden, ontslag op eigen verzoek, terugroeping van het lid op de wijze bij wet te bepalen, het ontstaan van omstandigheden die de verkiesbaarheid uitsluiten, benoeming tot minister of onderminister, afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden en veroordeling wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van ten minste vijf maanden.

De terugroeping van een lid op de wijze bij wet te bepalen zal volgens Belfort nu vastgesteld worden. Nu zal bepaald worden, dat royement ook grond is voor terugroeping. Dat betekent dat een partijraad een lid kan royeren, waarna dit lid teruggeroepen kan worden. “Dit kan nooit goed zijn. Het is tegen de wil van het volk,” zegt Belfort. Hij legt uit dat DNA-leden gekozen worden door het volk om hun belangen te behartigen.

Daarnaast merkt Belfort op, dat als een partijvoorzitter niet van iemand houdt, hij kan vragen dat de persoon geroyeerd wordt. Als de favoriet van de voorzitter na de verkiezingen niet is binnengekomen, kan die nog binnenkomen door iemand anders te royeren. “Want het kan je gevraagd worden om niet te bewilligen zodat de favoriet binnenkomt, maar je bewilligt toch. Elk gekozen lid kan dan zo geroyeerd worden,” stelt Belfort.

Over de terugroeping van een lid zegt de grondwet dat het mogelijk is indien het lid overstapt naar een andere fractie of een nieuwe fractie opricht. Ook kan een DNA-lid teruggeroepen worden als hij 60 procent of meer van de plenaire vergaderingen niet heeft bijgewoond en als het lid herhaaldelijk is veroordeeld wegens misdrijven, tot vrijheidsstraffen van minder dan vijf maanden. Belfort zegt dat hij niet uit de ABOP-fracties is gestapt en ook geen nieuwe fractie heeft opgericht. 

Belfort is van mening dat leden van het parlement nu een wet gaan goedkeuren, maar later ook slachtoffer kunnen worden van diezelfde wet. “Als de partij niet meer van je houdt of omdat je niet doet, wat ze zeggen. Ook kunnen andere leden vragen dat iemand anders gekozen wordt. Dan word je geroyeerd. Dit kan nooit goed zijn als je je werk naar behoren doet. Nu wordt DNA ondergeschikt gemaakt aan de partijraad,” meent Belfort.

Hij is zich ervan bewust dat de wet aangenomen kan worden door het parlement, maar dan stapt hij naar de groene tafel. Volgens Belfort kan men niet ertegen dat hij kritisch is, maar dat hij gewoon werkt voor het volk dat hem gekozen heeft. “Ze worden boos als ik ze wijs op de belofte die zij gedaan hebben. Ik vraag alleen dat ze de beloftes nakomen, daarom worden ze boos. Ik doe niet wat een partijleiding bepaalt. Wat goed is, dat doe ik,” aldus Belfort.

 

| suriname herald | Door: Redactie