• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bedrijfsleven adviseert NH over afbouw subsidie op electriciteit

| ABCSuriname | Door: Redactie

In een formele correspondentie gericht aan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, delen de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) hun standpunten en voorstellen met betrekking tot de voorgestelde maatregelen inzake energietarieven. Dit initiatief volgt op een constructieve bespreking op 22 februari 2024, waar het ‘finaliseren van de voorstellen en de te treffen maatregelen inzake de energietarieven’ centraal stond.

Het bedrijfsleven heeft de bespreking als positief ervaren en verwacht de voortzetting van de dialoog voor het op korte termijn afbouwen van de subsidie op energie. De VSB en ASFA benadrukken de langdurige ongelijkheid en ongezonde

belasting van de overheidsbegroting door de objectsubsidie op energie. Deze onbalans heeft niet alleen geleid tot inefficiënt gebruik van schaarse middelen, maar ook tot buitensporige overheidsuitgaven met bekende economische gevolgen, waaronder koersstijgingen en een explosieve groei van de schuldenlast.

De partijen ondersteunen de afbouw van de subsidie en streven naar een gezonde, goed gereguleerde energiemarkt waar transparantie de leidende factor is.

In het vooruitzicht van het vervolggesprek stellen de VSB en ASFA voor om de grens van subjectsubsidie te verlagen naar maximaal 300 kWh in plaats van 400 kWh. Daarnaast dringen zij erop aan dat de subsidie rechtstreeks uit het sociaal programma

wordt gefinancierd. Een ander cruciaal punt dat ter tafel moet komen, is de noodzaak van een transparante prijsopbouw en een reële en eerlijke kostprijsbepaling in deze fase.

Het bedrijfsleven benadrukt verder dat een strategische discussie moet plaatsvinden met betrekking tot de sterk toenemende vraag naar energie. Zij pleit voor een geleidelijke vrijgave van de energiemarkt om meerdere leveranciers toe te staan om aan de toenemende vraag te voldoen, wat uiteindelijk zal resulteren in evenwichtige, marktconforme prijzen. Tevens wordt de noodzaak onderstreept om de transitie naar groene energie te bevorderen, waarbij incentives van cruciaal belang zijn.

| ABCSuriname | Door: Redactie