• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wet op de staatsschuld weer in parlement voor wijziging

| suriname herald | Door: Redactie

De Nationale Assemblee (DNA) is gisteren begonnen met de behandeling van de Wet op de staatsschuld. De wet is in 2002 tot stand gekomen en is meer dan vijf keer gewijzigd. In deze wet is het obligoplafond gesteld op 60 procent van het bruto binnenland product (bbp). Hierbij moeten binnenlandse schulden 25 procent van het bbp bedragen en de buitenlandse schulden slecht 35 procent van het bbp. In totaal is dat 60 procent. 

Bij de wijziging van 2019 is bepaald dat de regering tot 35 procent meer mocht lenen boven de gestelde 60 procent. Indien de regering meer wilde lenen, moest

de regering met elke lening naar het parlement komen om die te laten goedkeuren. Volgens Asis Gajadien (VHP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, is het wijzigen van de wet een van de bronnen van achteruitgang van de economische ontwikkeling in Suriname.

De ingediende wijziging gaat niet om het verhogen van het obligoplafond. Met de wijziging van de wet zijn er voorwaarden opgenomen voor het passeren van het obligoplafond van 60 procent. Dit kan nu alleen als er tenminste twee jaar sprake is van een economische recessie en effecten veroorzaakt door natuur- en klimaatrampen en andere vormen van noodtoestanden waarbij het noodfonds is uitgeput. 

Het plafond mag dan overschreden worden met dien verstande dat binnen drie jaar de toestand wordt gewijzigd. Gajadien vroeg waarom er geen voorwaarden zijn opgenomen als de situatie langer duurt. Hij gaf aan dat voorkomen moet worden dat wetten gemaakt, maar niet nageleefd worden.

Er zijn ook enkele nieuwe zaken opgenomen waaronder de introductie van een goede schuldstrategie. De kwestie van publicatieplicht en leningen aan staatsbedrijven en parastatalen is goed geregeld en wordt het uitlenen van staatsmiddelen aan parastatalen en overheidsbedrijven aan voorwaarden gebonden om scheefgroei te voorkomen. 

Leningen zullen pas verstrekt worden als deze bedrijven niet in financiële moeilijkheden verkeren en de lening slechts zal worden aangewend voor het publieke belang. Daarnaast zijn de taken van het Bureau voor de Staatsschuld uitgebreid, waarbij het bureau als kredietbeoordelaar en risicoanalist zal optreden. De behandeling van deze wet is niet gegaan zonder verwijten naar elkaar toe. 

Verschillende sprekers van de coalitie schreven de situatie waarin het land verkeert toe aan de vorige regering die ongebreideld heeft geleend. De oppositie verdedigde het beleid, maar wees de huidige regering erop om het volk te redden zoals beloofd.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie