• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wat een verspilde tijd…

| dagblad suriname | Door: Redactie

De actie van de gezamenlijke vakbonden had eerder beëindigd kunnen worden als zij dat hadden gewild. Nu men de acties heeft opgeschort omdat de regering duidelijk heeft gemaakt, dat de BTW op benzine niet verlaagd kan worden – aangezien deze bij wet is vastgesteld – heeft men eieren voor zijn geld gekozen. Voorlopig betalen we een SRD minder op de governmenttake, die nu SRD 3,25 per liter bedraagt.

De gezamenlijke vakbonden zouden sowieso eerder hebben kunnen weten dat de BTW alleen bij wet veranderd kan worden. De FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) heeft een ongebruikelijke actie gevoerd door

de scholen meer dan een week dicht te houden, en nu ze weer open zijn, hebben ze hun doelstelling toch niet bereikt. Ouders en kinderen zijn de dupe geworden van wat gezien kan worden als een wilde paniekactie van de FOLS.

De gezamenlijke vakbonden hebben geen enkele veranderde staking of sluiting aangekondigd, maar hebben alleen hun leden opgeroepen daar zij ook zagen dat de steun afnam. Want een langdurige actie kost geduld en financiële middelen. De mindere opkomst heeft wellicht te maken met de lengte en het niet willen betalen van de kosten uit eigen zak, zoals tijd en benzine.

De acties

kunnen als mislukt worden bestempeld, wat in de rij komt van de vele mislukte acties tegen het beleid van de regering. Actievoerders blijken erg slecht te zijn in het inschatten van de cijfers, vooral als het op de benzine aankomt. De kleine man verbruikt 80 liter per maand, gelijk aan SRD 3.440. De inhouding van de 5% BTW zou hen een voordeel opleveren van SRD 172 per maand. Nu krijgen ze SRD 1 korting op de governmenttake, wat gelijk staat aan SRD 80, dus er is nog steeds een verschil van SRD 92 dat zij tegoed hebben.

Een ander verhaal is dat van de grootverbruikers.

In deze actie moet ook belicht worden wie relatief meer voordeel zou hebben gehad bij het weghalen van de BTW, de kleine verbruikers of de grootverbruikers. Ons land verbruikt ruim 40 miljoen liter benzine en diesel per maand.

Voor de gezamenlijke vakbonden zijn de toekomstige tekenen van heropbouw van acties slecht. We naderen nu de feestmaand, dus de burger wil even de stress kwijt. Het komende jaar 2024, na het ontwaken uit de feestroes eind 2023, start pas eind februari. Dan zullen mensen met een politieke agenda geen zin meer hebben, want dan is het een jaar voor de verkiezingen.

Een regering een jaar voor de verkiezingen proberen te laten vallen zal te veel energie en financiële middelen kosten, die men liever inzet voor de verkiezingen. De verkiezingen van 2025 zullen naar verwachting in vergelijking met 2020 ruim 200% meerkosten voor elke partij met zich meebrengen.

| dagblad suriname | Door: Redactie