• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vrouw overleden door vitaminebehandeling in wellness kliniek Paramaribo

| snc.com | Door: Redactie

Het Ministerie van Volksgezondheid betreurt het tragisch heengaan van een 35-jarige vrouw van buitenlandse afkomst na het toegediend krijgen van een zogenoemde vitamine booster drip bij een zogeheten wellness kliniek in Paramaribo. De vitamine booster drip is het direct toedienen van vitaminen en andere stoffen in de bloedbaan.

Het komt de laatste tijd frequent voor dat zogenaamde klinieken opgezet worden om allerhande commerciele behandelingen gericht op de esthetiek en het welzijn van personen, zoals door hen aangeprezen, aan te bieden aan de gemeenschap.

Uit hoofde van de verantwoordelijkheid van het ministerie is aan deze specifieke kliniek nooit toestemming verleend en geldt de

regel dat het ministerie alle aanvragen voor vergunningen onderwerpt aan de geldende veiligheidsnormen in de gezondheidszorg, waarbij evidence based behandelingen leidend zijn (evidence based betekent dat er gedegen wetenschappelijk onderzoeken zijn gedaan en die hebben bewezen dat een behandeling of verrichting zinvol of niet-zinvol kan worden geacht).

Naar aanleiding van dit ernstig incident in deze kliniek zal het Ministerie van Volksgezondheid in samenspraak met de in deze relevante autoriteiten een diepgaand onderzoek instellen naar dit gebeuren om vervolgens in overleg met de bevoegde autoriteiten over te gaan tot sluiting van alle instellingen en/ of klinieken die deze behandelingen aanbieden of promoten. 

Er

wordt intussen een dringend beroep gedaan op de samenleving om de aangeboden diensten bij discutabele klinieken die dergelijke behandelingen aanbieden, zoveel mogelijk te vermijden.

Aan de gemeenschap wordt tevens  dringend aanbevolen om een gezonde leefstijl aan te houden. D.w.z. eet gevarieerd en met name genoeg vruchten en groenten, drink minimaal 2 tot 3 liter water per dag, zorg voor voldoende ontspanning en beweeg zeker 30 minuten per dag gedurende 5 dagen per week.

Wanneer men een gebalanceerde voeding nuttigt,  is er geen enkele noodzaak voor extra voedingssupplementen, omdat deze essentiële voedingsstoffen in voldoende mate al aanwezig zijn in de voeding. Bij een ziekte of aandoening, kunnen er tekorten ontstaan in het lichaam en deze dienen dan wel door de huisartsen en/of eventueel de medisch specialist behandeld te worden.

Op artsen die zich schuldig maken aan eerderomschreven praktijken,  wordt hierbij een dringend beroep gedaan -en in herinnering gebracht-om conform de medische eed, welke door ieder van hen is afgelegd, te handelen en alle handelingen die *niet evidence based* zijn achterwege te laten.

Indien door onverantwoord handelen schade wordt toegebracht aan de patiënt,  is de verantwoordelijke arts onderhevig aan zowel tuchtrechtelijke als strafrechtelijke vervolging. Niet-artsen die dergelijke handelingen verrichten, kunnen sowieso strafrechtelijk vervolgd worden.

| snc.com | Door: Redactie