• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VIER CAMBIOVERGUNNINGEN NIET VERLENGD DOOR CBVS

| dagblad de west | Door: Redactie

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft onlangs de vergunning van vier cambio’s niet verlengd. De CBvS brengt ter algemene kennis dat Cyrill’s Exchange N.V., Ducasa Exchange N.V., Uniforex N.V. en Valuta Exchange N.V. geen vergunning hebben voor het uitoefenen van het bedrijf van wisselkantoor. 

“Conform het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 53), is het onmiddellijk intredend rechtsgevolg hiervan het verbod ter uitoefening van het bedrijf van wisselkantoor door de vier voormelde wisselkantoren.

Vanaf 16 maart 2023 is het deze cambio’s verboden het bedrijf

van wisselkantoor uit te oefenen”, aldus governor Maurice Roemer.

Dagelijkse vaststelling wisselkoersen 

Om een ordelijk verloop op de valutamarkt onder het huidige zwevende wisselkoersarrangement te bevorderen, heeft de CBvS op donderdag 29 september 2022, een circulaire verstuurt aan de deviezenbanken en wisselkantoren betreffende de dagelijkse vaststelling van de wisselkoersen.

In de circulaire wordt gesteld, dat de deviezenbanken en wisselkantoren als openingskoersen van de dag, de girale en contante wisselkoersnoteringen van de Centrale Bank, dienen te gebruiken, zoals omstreeks 15.00 uur de voorgaande werkdag door de markttransacties tot stand zijn gekomen en door de CBvS zijn gepubliceerd.

De deviezenbanken en wisselkantoren zijn volgens de CBvS,

op basis van economische principes bevoegd om gedurende de dag wisselkoersen te noteren die afwijken van de openingskoersen en die wisselkoersen bekend te maken aan het publiek.

“De deviezenbanken en wisselkoersen zijn gehouden bij de notering van gewijzigde wisselkoersen gedurende de dag, elke afwijking boven 1 procent in beide richtlijnen ten opzichte van de openingskoersen te mailen naar de CBvS en daarbij de reden van de afwijking vermeld te worden.

Het is volgens de CBvS, de deviezenbanken en wisselkantoren bij de vaststellingen van de openingskoersen niet toegestaan hogere verkoopkoersen te hanteren, dan de laatst gepubliceerde girale en contante verkoopkoers van de CBvS voor de Amerikaanse dollar van de voorgaande werkdag.

De verkoopkoersen van de overige valutasoorten kunnen worden afgeleid van de internationale koersnoteringen. De marge tussen de aan-en verkoopkoersen mag per valutasoort nietmeer dan 2 procent bedragen”, aldus de Centrale Bank.

Verder stelt de moederbank, dat de deviezenbanken en wisselkantoren de enige bevoegde financiële instellingen op de valutamarkt zijn die wisselkoersen mogen vaststellen. “Het is niet toegestaan een prijsafspraak tussen een aanbieder (waaronder een exporteur) en een vrager (waaronder een importeur) als wisselkoers voor transacties te hanteren”, aldus de CBvS.

“De deviezenbanken en wisselkantoren zijn gehouden om bij de afwikkeling van aan- en verkooptransacties van vreemde valuta de wisselkoersen, die door deze instellingen zijn bekend gemaakt te hanteren. Valutatransacties tegen hiervan afwijkende wisselkoersen zijn niet toegestaan.

De openingskoersen van de deviezenbanken en wisselkantoren worden dagelijks omstreeks 08.00 uur a.m. conform een gestandaardiseerd formaat gemaild naar de CBvS.”


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie