• vrijdag 01 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP over mensenrechten: Vonnis 8 decemberproces respecteren

| starnieuws | Door: Redactie

Ieder jaar wordt wereldwijd de ‘Internationale Dag van de Mensenrechten’ op 10 december herdacht, waarbij men stil staat bij alle rechten van de mens. Fundamentele mensenrechten zijn eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen: vrijheid van meningsuiting en vrije pers; vrijheid van religie; vrijheid van vergadering, ect. De VHP benadrukt dat ieder mens recht heeft op de bovengenoemde rechten, ongeacht hun nationaliteit,
kaste, huidskleur, geslacht, religie, overtuiging of sociale status.

Mensenrechten gelden voor iedereen, ongeacht wie we zijn, waar we vandaan komen of hoe we ervoor kiezen ons leven te leiden. Deze rechten zijn ontwikkeld om te beschermen tegen iedereen die iemand wil schaden of schenden. Het is de taak van de overheid om mensenrechten te implementeren en de plicht om de mensenrechten te beschermen en te bevorderen.

We moeten zorgvuldig en helder nadenken over het onderwerp mensenrechten, want in de aanvaarding en naleving van deze rechten ligt de wortel van onze kans op vrede in de toekomst. De VHP is ervan

overtuigd dat de strijd voor democratie en vrijheid een cruciale strijd is, want het behoud ervan is essentieel om de vrede en veiligheid te handhaven. De zorg voor het behoud en de bevordering van mensenrechten en fundamentele vrijheden staat centraal bij de VHP.

We hebben als land erkend dat universele mensenrechten en fundamentele vrijheden, niet stoppen bij onze grenzen, maar voortdurend inspanningen te plegen om de wereld van onderdrukking, geweld en haat te bevrijden. De VHP zal samen met de regering blijven streven naar het uitbannen van alle vormen van onrecht en het bevorderen van waardigheid, menselijkheid en het terugdringen van tirannie.

Naast verdragen zijn ook de algemene rechtsbeginselen en het internationaal gewoonterecht bronnen die een rol spelen bij mensenrechten. De VHP benadrukt dat mensenrechtenschendingen bestraft moeten worden. Als partij gaan wij erop toezien dat de rechten van burgers niet geschonden worden. Het is onze collectieve plicht om te blijven streven naar een wereld waarin niemand wordt achtergelaten, vergeten of mishandeld.

De toepassing van mensenrechten in eigen land is soms moeilijk, omdat er personen en groepen bij betrokken zijn die ook invloed hebben. Toch siert het een natie indien ze in staat is om te laten zien dat niemand boven recht en wet staat en de rechten van elk mens even zwaar meetellen. Op 8 december 1982 zijn 15 kritische burgers onder het militaire bewind van Desi Bouterse van het leven beroofd. Verder zijn in de periode 1986-1992 vele grove mensenrechtenschendingen gepleegd tijdens het gewapende conflict tussen het Junglecommando onder leiding van Ronnie Brunswijk en de militairen onder leiding van Bouterse. Op 29 november 1986 werden minstens 39 burgers van het dorp Moiwana vermoord tijdens de Binnenlandse Oorlog. In 2005 heeft het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten de Staat Suriname hiervoor veroordeeld.

In november 2007 is het 8 december strafproces begonnen voor de krijgsraad en in 2019 werd Bouterse tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij ging hierop in hoger beroep. Op 20 december aanstaande zal het Hof van Justitie oordeel vellen in het 8 december strafproces. Na een langdurig proces van 16 jaar zal het hoofdstuk '8 decemberproces' definitief afgesloten worden. Wat het oordeel van het Hof van Justitie ook moge zijn, we moeten het vonnis respecteren. We zijn voor vrede en gerechtigdheid.

| starnieuws | Door: Redactie