• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

TELEURGESTELD OVER DISRESPECTVOL HANDELEN REGERING

| dagblad de west | Door: Redactie

Gesprekken over terugdraaien EBS-tarieven

Vertegenwoordigers van de besturen van de VSB, ASFA, C47 en RAVAKSUR, hebben op donderdag 22 en vrijdag 23 september vergaderd over de doorgevoerde verhoging van de energietarieven. In een gezamenlijk persbericht stellen de gezamenlijke partijen, absoluut niet te staan achter de wijze waarop en de omstandigheden waarin de tarieven worden doorgevoerd.

De partijen zeggen, ‘’weer eens teleurgesteld te zijn over het disrespectvol handelen van de regering met betrekking tot gemaakte afspraken’’. “In het tripartite overleg waarin de overheid in vertegenwoordigd is, zijn er duidelijke afspraken gemaakt dat de tariefsaanpassing pas dan plaatsvindt wanneer de bedrijfsvoering van de N.V.

Energie Bedrijven Suriname (EBS) op orde wordt gesteld.  Het Energie Crisisteam ingesteld door de president, heeft naast mondeling, ook schriftelijk het dringend advies ontvangen dat onder andere een heldere opbouw van de kostprijs en een gedegen business traject voor gezondmaking van EBS eerst overlegd moeten worden, voordat wordt overgegaan naar tariefsaanpassing”, aldus de vakbonden en het bedrijfsleven.

De gezamenlijke partijen hebben een harde eis, namelijk ‘’dat de energietariefsaanpassing wordt aangehouden/ teruggedraaid, mits aan de voor opgestelde voorwaarden die wij continue gesteld hebben, wordt voldaan’’. Partijen zijn nu in beraad over verder te ondernemen stappen.

Er is door alle partijen verwezen naar het rapport van Ernst & Young, ‘Project Volt d.d. 20 mei 2022’, waaruit mistanden en het niet-transparant zijn van de EBS, duidelijk naar voren komen. “Dan schetst ons weer eens de verbluffende verbazing dat de regering er pertinent voor kiest, het wanbeleid bij de EBS in stand te houden en onder het mom van IMF-eisen, de verhoging van de energietarieven gewoon doorvoert.

Dit tegen alle gemaakte afspraken en toezeggingen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging in”, aldus de gezamenlijke partijen. “Wij hebben ons steeds constructief opgesteld en zullen dat zeker blijven doen, daarom zullen wij niet accepteren dat zuurverdiende gelden van de samenleving gestopt worden in een inefficiënt systeem en dus bodemloze put. In deze tijd waarin de samenleving reeds gebukt gaat onder de sociaaleconomische malaise, kunnen partijen  niet blijven dulden dat gelden ondoordacht worden besteed.’’


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie