• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SURINAMERS HEBBEN EIGEN VISVERGUNNINGEN VERKOCHT VOOR USD 5000 AAN GUYANEZEN

| dagblad de west | Door: Redactie

Over de kwestie betreffende het uitgeven van visvergunningen aan Guyanese vissers, heeft president Chandrikapersad Santokhi, onlangs in gesprek met De West, duidelijkheid gegeven. ‘’De Guyanese vissers zijn al decennia hier in Suriname, wat erbij vermeld moet worden, is dat Surinamers zelf niet vissen en ze zitten ook niet die sector. Het zijn buitenlanders zoals Guyanezen, Chinezen, Haïtianen, Vietnamezen enz., die hier vissen. Zo krijgen wij onze vis door betrokkenheid van buitenlandse vissers”, aldus de president.

Ook haalde de president aan dat vanuit Guyanese kant er ook gevist wordt in Surinaamse wateren met visvergunningen van Surinamers. “Dit gebeurt al jaren, dat Guyanese

vissers die woonachtig zijn in Guyana, vissen in Surinaamse wateren met visvergunningen die eerder hier waren uitgegeven aan Surinamers. Hierdoor zijn er in Guyana vissers en visbedrijven die vergunning hebben van Suriname en ze betalen aan die tussenpersonen USD 5000. Vervolgens werd de vraag gesteld door de Guyanese overheid aan de Surinaamse regering, waarom zij via een tussenpersoon aan een visvergunning moeten komen, terwijl zij dat geld zouden willen betalen aan onze overheid. De regering heeft naar aanleiding hiervan het verzoek gedaan aan Guyana om te inventariseren hoeveel Guyanese vissers er momenteel actief zijn in onze wateren met een Surinaamse visvergunning en er is toen gebleken, dat sommige vissers een vergunning hebben die in tweevoud is verkocht met de zelfde registratie”, aldus de president.

Tijdens het onderzoek via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, is de regering erachter gekomen, dat de vergunningen zijn uitgegeven aan Surinaamse ondernemers en deze bedrijven hebben volgens de president, de vergunningen vermoedelijk doorverkocht. Nu is de staat bezig te onderzoeken wie deze Surinaamse bedrijven zijn, en dat kan alleen als de Guyanese vissers de bestaande vergunningen afstaan.

Die moeten ingetrokken worden en daarna weer worden uitgegeven. “ We hebben daarom Guyana toen gevraagd, om ons de namen en de gegevens te sturen. Uiteindelijk hebben we de lijsten ontvangen en als we alles optellen, komen we op het aantal van 150 visvergunningen”, zegt de president. ‘’Er is nooit beloofd om 150 visvergunningen te verstrekken’’, zegt het staatshoofd. “Wij zijn tijdens het onderzoek erachter gekomen, dat deze 150 vergunningen ook nog bestaan uit boten die opereren met kopieën van dezelfde registratie.  Het is heel gecompliceerd.’’

Het staatshoofd zegt dat de regering dit probleem dat al jaren bestaat, goed wil oplossen. “Deze illegaliteit moet eindelijk goed aangepakt worden’’, aldus de president. Daarom is tussen de president van Guyana, Irfaan Ali en president Santokhi afgesproken, dat zij een visserijovereenkomst zullen afsluiten, zoals Suriname heeft gedaan met meerdere landen. “Dit wordt nu voorbereid, waardoor je meer inkomsten hebt als staat en een betere controle, want als je een visserijovereenkomst hebt, moet je volgens afspraak, een deel van de vis hier afleveren, wat nu niet het geval is”, legt de president uit.

door Gladys Findlay

| dagblad de west | Door: Redactie