• woensdag 05 October 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname rekent op financiële hulp Nederland in wegwerken achterstand waterbeheersing

| suriname herald | Door: Redactie

De Nederlandse delegatie, onder leiding van premier Mark Rutte, heeft zich vandaag georiënteerd bij het mangroveproject te Weg naar Zee. Dit bezoek was bedoeld om de delegatie een beeld te geven van het waterbeheersingssysteem. In verband hiermee oriënteerden de buitenlandse gasten zich ook in de binnenstad, waarbij onder meer de Centrale Markt en de sluizen ter plekke werden bezocht.

 

FOTO: President Santokhi, de Nederlandse premier Rutte en delegatie te Weg naar Zee. Foto: CDS

Professor Sieuwnath Naipal, de motor achter het mangrove kustbeschermingsproject, toonde zich ingenomen met het bezoek van de Nederlandse delegatie. Hij gaf breedvoerig uitleg over de aanpak. De
hoogleraar mocht uit monde van premier Rutte vernemen, dat Suriname met dit waterbeheersingssysteem op de goede weg is.

Professor Naipal merkte op dat niet alleen Suriname bezig is met het toepassen van mangrove tegen het oprukkende zeewater, maar ook andere landen in de wereld. Hij meent dat Nederland over de technologie beschikt voor waterbeheersing en dat Suriname daar gebruik van kan maken.

Suriname beschikt ook over de kennis als het gaat om mangrove, waardoor de twee landen elkaar kunnen aanvullen. Volgens professor Naipal gaan met deze samenwerking deuren open voor wat betreft waterbeheersing in Suriname.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo-Noordoost delen deze mening. Het bezoek van de delegatie aan de binnenstad en de sluizen bij de Centrale Markt, was volgens hen bedoeld om de gasten een fysieke oriëntatie en quick scan te laten maken over de huidige situatie.

Dc Bhola spreekt de hoop uit dat de aanwezigheid van minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ernaartoe kan leiden, dat er financiële en fysieke hulp vanuit Nederland op gang komt om de achterstand en verwaarlozing in Suriname weg te werken. Hij rekent ook op de inzet van deskundigheid uit het Europese land. “Nederland is heer en meester in waterbeheersing”, aldus de burgervader.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie