• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname is nog niet zo ver met correct scheiden van afval

| dagblad suriname | Door: Redactie

Een van de urgente milieukwesties in Suriname blijkt de inconsistentie in afvalbeheer en -vuilophaal te zijn. De Up To You Foundation, die staat voor het bevorderen van duurzaamheid in Suriname, geeft een reactie aan Dagblad Suriname over het afvalbeheer voor huishoudens.  

“Het correct scheiden van afval is iets waar we in Suriname qua perspectief nog niet zo ver mee is”, zegt de oprichtster van de stichting, Hadassah van der Jagt. “Er zijn wel bedrijven en organisaties die proberen dit te stimuleren, maar het is allemaal nog best wel vrijwillig. En omdat het niet verplicht is, voelt de samenleving nog niet echt

de druk om mee te doen.”

Pilotprojecten

Hadassah stelt, dat er vanuit de overheid enkele officiële initiatieven zijn geweest, waarbij veel afval werd opgehaald middels pilotprojecten zoals het Krin Birti-project van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM). Binnen dit project worden buurtbewoners getraind over het belang van recycling en afvalscheiding, niet alleen van plastic, maar ook van ander afval. Echter, blijft het nog een uitdaging om te bepalen hoeveel mensen binnen een jaar daadwerkelijk hun afval correct scheiden en hoeveel afval er op die manier gescheiden wordt.

Niet alleen de overheid, maar ook andere organisaties, zoals de Stichting Support Recycling Suriname

(SuReSur). zetten zich in voor afvalscheiding. Zo hebben ze in Coronie en andere districten initiatieven opgezet om recycling te bevorderen. “Helaas zijn deze initiatieven niet in alle districten even succesvol geweest”, benadrukt Hadassah. 

“We kunnen niet meer bij bewustzijn stoppen”

Volgens Hadassah moet de gedragsverandering komen, want dat is de enige manier waarop er stappen vooruit gemaakt kunnen worden in het proces van afvalscheiding bij huishoudens. Wat de stichting belangrijk vindt, is dat zij niet de samenleving uitnodigen om naar hen te komen, maar dat zij juist naar hen toe gaan. “Bijvoorbeeld naar plekken waar zij al samenkomen, en dat we daar een uur vragen om een workshop of training te geven en ze de ernst van de afvalscheiding uit te leggen”, aldus de oprichtster van de stichting.

De effectiviteit is hoger wanneer mensen al verzameld zijn op een plek

“Wat we nu doen bij scholen, voornamelijk lagere scholen, is effectief en consistent workshops geven tijdens schooltijden. Op deze manier proberen we hen tegemoet te komen, omdat we van andere organisaties hebben geleerd dat de opkomst meestal minimaal is”, voegt zij eraan toe.

De jongere generatie is niet de enige generatie die we moeten aanpakken

Op de vraag wat de meest effectieve manieren zijn om mensen te motiveren om afval te scheiden, gelooft de organisatie Up to You Foundation sterk in de invloed van social media, vooral op de jongere generatie. In Suriname zijn alle generaties actief op Facebook, dus willen zij dit platform beter benutten. 

Sociale media en influencers

“Alhoewel Facebook vaak negatief nieuws verspreidt, willen wij de positieve boodschap van afvalscheiding en gedragsverandering pushen”, aldus Hadassah. Volgens haar worden trends op social media snel opgepikt, vooral met behulp van influencers. “Als iets een trend wordt, dan wordt het heel automatisch gewoon gevolgd door de rest van de samenleving”, geeft ze ook aan. “Onze ervaring toont aan dat social media zeer effectief zijn; binnen een jaar is ons platform aanzienlijk gegroeid en hebben we meer dan 100 vrijwilligers via deze kanalen geworven”, aldus haar reactie. 

Wetgeving 

Hoewel social media krachtig zijn, zegt Hadassah dat wetgeving op afvalscheiding de meest effectieve aanpak is, zoals bewezen in landen als Nederland. Daar worden hoge boetes van 100 euro opgelegd voor verkeerd gescheiden afval, wat mensen stimuleert om de regels te volgen. 

Inconsistentie bij vuilophaal

Volgens Hadassah heeft het probleem van inconsistent vuilophaal verschillende oorzaken. Ze stelt dat burgers kunnen helpen dit probleem te minimaliseren door afval te scheiden. Er zijn meerdere punten en locaties geregeld door Stichting SuReSur waar men gescheiden afval kan weggooien. Zo kan men glas, plastic, papier en tuinafval apart inzamelen. Tuinafval en agrarische producten zoals schillen kunnen gecomposteerd worden, wat weer gebruikt kan worden voor de tuin. 

In Suriname is men gewend dat afval gratis wordt opgehaaldDat zorgt eigenlijk ook voor veel problemen, omdat de overheid dan de subsidie moet betalen. Door economische redenen is het dus zo dat er hierdoor inconsistentie ontstaat in het ophalen van vuil. “Maar niemand hier in Suriname betaalt voor vuilophaal, ook de bedrijven niet. Dus als de betaling voor vuilophaal doorgevoerd wordt, kan het probleem van consistentie qua vuilophaal opgelost worden”, aldus de oprichtster van Up to You Foundation. 

SD

| dagblad suriname | Door: Redactie