• zondag 04 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden met betrekking tot verdere ontwikkeling van de veestapel. Er is door de jaren heen met diverse landen kennisuitwisseling geweest, maar de resultaten zijn uitgebleven. De Surinaamse veeteeltsector is nog

| united news | Door: Redactie

Suriname hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden met betrekking tot verdere ontwikkeling van de veestapel. 

Er is door de jaren heen met diverse landen kennisuitwisseling geweest, maar de resultaten zijn uitgebleven. De Surinaamse veeteeltsector is nog altijd fragiel en de prijs voor rundvlees en andere herkauwers is haast onbetaalbaar voor de doorsnee burger.

“Wat is de samenwerking met de landen binnen Zuid-Amerika om met name de runderteelt sector te ontwikkelen”, vraagt parlementariër Patricia Etnel (NPS) tijdens de behandeling van wetgeving om de sector duurzaam te behouden.

“Omdat ik weet dat Argentinië meerdere malen, en ik denk nog steeds, verzoeken stuurt naar

Suriname om te kijken naar een diepgaande samenwerking. Regeringen, ik weet niet van deze regering, hebben heel weinig gedaan om deze zaken aan te grijpen.

En er is een FOAR-overeenkomst tussen Suriname en Argentinië om eigenlijk ervoor te zorgen dat ze niet eens inkomen met geld, maar met expertise om bepaalde sectoren te ontwikkelen”, zegt Etnel. Zij vraagt de regering naar tekst en uitleg over de samenwerkingsverbanden die zijn blijven liggen.

Zij vraagt ook dat bij de wijziging van wet houdende vaststelling van regels inzake de beperking op het slachten van runderen van het vrouwelijk geslacht (Wet Beperking Slacht Vrouwelijke Runderen) rekening te houden met bepalingen in gerelateerde wetgeving, waaronder regelgeving met betrekking tot voedselzekerheid. “En één van de belangrijkste zaken tijdens die behandeling was, dat ze bezig waren, tenminste, om ervoor te zorgen dat er een instituut zou komen. 

Ik wil dus weten: wanneer we deze wet behandelen en kijken naar die wet die de voedselzekerheid moet garanderen, wat hebben ze tot nu toe bereikt met betrekking tot die wet?

Want bij de behandeling van die wet was het heel erg belangrijk dat de schakels in beeld zouden worden gebracht. Maar die schakels zouden niet alleen maar in beeld worden gebracht enkel en alleen om ze in beeld te brengen, maar ook om te kijken hoe we die voedselzekerheid kunnen garanderen.

Omdat we weten dat met name in verschillende districten waar de controle er niet is, dat er met betrekking tot de wijze waarop voedsel wordt verwerkt, de wijze waarop zaken worden gedaan, dat die dingen niet zuiver zijn. En wanneer we kijken naar deze wet, heeft het ook allemaal met die voedselzekerheid te maken. Dus ik wil weten van de regering hoe het staat met die wet. Wat is uiteindelijk hetgeen dat ze willen realiseren”, aldus Etnel.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie