• vrijdag 19 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SURINAME BEHAALT BELANGRIJKE MIJLPAAL MET SUCCESVOLLE AFRONDING ZESDE IMF-EVALUATIE

| united news | Door: Redactie

Fotocompilatie: Kenji Okamura, plaatsvervangend directeur en waarnemend voorzitter van het IMF.

De Surinaamse economie zet haar gestage herstel voort met de succesvolle afronding van de zesde evaluatie door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het kader van de Extended Fund Facility (EFF) regeling.

Deze belangrijke mijlpaal geeft Suriname toegang tot een additionele uitbetaling van SDR 46,7 miljoen (ongeveer USD 61,5 miljoen), waarvan SDR 19,1 miljoen (ongeveer USD 25,2 miljoen) bestemd is voor directe begrotingssteun. De totale uitbetaling in het kader van het programma bedraagt nu SDR 290,4 miljoen (ongeveer USD 382,6 miljoen).

Binnen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) staat SDR voor Special Drawing

Rights, wat in het Nederlands Speciale Trekkingsrechten betekent. Het is een kunstmatige reservevaluta die in 1969 door het IMF is gecreëerd om de officiële reserves van lidstaten aan te vullen.

De positieve beoordeling van het IMF onderstreept de significante vooruitgang die Suriname heeft geboekt in het kader van haar hervormingsagenda. De economie vertoont bemoedigende tekenen van groei, met een dalende inflatie en een toenemend vertrouwen van internationale investeerders.

Dit herstel is te danken aan de doortastende inspanningen van de Surinaamse autoriteiten om fiscale discipline te handhaven, kwetsbare groepen te beschermen en structurele hervormingen door te voeren.

“De Surinaamse autoriteiten verdienen lof voor hun

toewijding aan uitdagende hervormingen,” aldus Kenji Okamura, plaatsvervangend directeur en waarnemend voorzitter van het IMF. “Deze maatregelen, hoewel soms politiek moeilijk, zijn essentieel om de economische gezondheid en stabiliteit van het land op de lange termijn te waarborgen.”

De EFF-steun van het IMF, goedgekeurd op 22 december 2021, speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de Surinaamse hervormingsagenda. Het programma richt zich op het herstellen van de houdbaarheid van de begroting en de schuldpositie, het beschermen van kwetsbare groepen en het bevorderen van institutionele en governance-verbeteringen.

De geslaagde afronding van de zesde evaluatie markeert een belangrijke stap voorwaarts in de voortdurende inspanningen van Suriname om een ​​robuuste en inclusieve economie op te bouwen. Met voortdurende toewijding aan hervormingen en beleidsdiscipline kan Suriname een ​​duurzame groei en welvaart voor alle Surinamers realiseren.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: IMF | SURINAME BOEKT VOORUITGANG MET ECONOMISCH HERSTELPROGRAMMA, ONTVANGT $61.8 MILJOEN STEUN

| united news | Door: Redactie