• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rabin Parmessar: “Regering doet alsof ze bevolking tegemoet wil komen, maar blijft verhogingen doorvoeren”

| dagblad suriname | Door: Redactie

De regering doet alsof zij de bevolking wil tegemoetkomen, maar de praktijk laat zien dat ze beleidsmaatregelen blijft doorvoeren die het leven van de burgers steeds duurder en ondraaglijker maken. Dit zegt NDP-fractieleider Rabin Parmessar. Hij zegt dat de bevolking alsmaar opgezadeld wordt met prijsverhogingen, met name die van nutsvoorzieningen zoals stroom, water en kookgas.

Per 1 juli zal de 5 procent btw op nutsvoorzieningen ingaan, en dat betekent dat de bevolking meer zal moeten betalen op de reeds verhoogde prijzen voor stroom, water en kookgas. 

De huidige verhoogde stroomtarieven zijn nog niet het einde, die zullen vanwege de verdere afbouw

van subsidies de komende tijden nog meer naar boven worden aangepast. De ontwikkelingen in de wereld met betrekking tot de olieprijs zullen de komende tijden ook nog meer druk leggen op de stroomtarieven.

Hetzelfde geldt voor de watertarieven. Die worden sinds mei vorig jaar maandelijks geleidelijk verhoogd totdat het eindtarief is bereikt. Ook de prijs van kookgas zal de komende tijden verder omhoog gaan. 

Parmessar zegt dat hij en zijn fractie in het parlement herhaaldelijk gevraagd hebben naar meer openheid over de totstandkoming van de kostprijzen van stroom, water en kookgas. 

Geen openheid

De regering weigert steevast openheid daarin te geven. Het is volgens

hem algemeen bekend dat er veel inefficiënties zijn in de bedrijfsvoering van de bedrijven. De kosten daarvan worden onterecht doorberekend in de kostprijzen. Daar heeft Parmessar moeite mee. Hij en zijn fractie willen daarom meer openheid vernemen van de regering voor wat betreft de kostprijs van de nutsvoorzieningen.

Volgens hem laat de regering zich onder druk zetten door het Internationaal Monetair Fonds, IMF. De overheidsuitgaven moeten omlaag en de inkomsten omhoog. Toezeggingen van de regering dat de Belastingdienst versterkt zal worden, blijkt steeds weer een lippendienst te zijn. Het volk moet steeds maar opdraaien voor de verhoogde inkomsten van de overheid. Andere groepen in de samenleving worden ontzien. Men haalt het geld niet waar men het moet halen, zoals uit de goud- en houtsector. Mensen die braaf hun belasting betalen, worden steeds meer belast, aldus Parmessar.

Met de IMF-doelen die de regering volgens Parmessar de komende maanden zegt te willen halen, zal het betekenen dat voor de bevolking de vele lastenverhogende maatregelen nog lang niet voorbij zijn. Men zal de bevolking het tegendeel willen vertellen, maar de praktijk en het leven van alledag wijzen anders uit, zegt de NDP-fractieleider. 

SS.

| dagblad suriname | Door: Redactie