• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi streeft naar concrete resultaten voor jongerenontwikkeling Nickerie

| cds | Door: Redactie

Jongerenontwikkeling staat hoog op de agenda van de regering en heeft prioriteit in alle districten. President Chandrikapersad Santokhi heeft een vergadering gehad met de presidentiële werkgroep ‘Jongeren in Ontwikkeling voor het district Nickerie’. Tijdens dit overleg zijn onder andere de lopende projecten en de uitdagingen besproken. Aanwezig waren minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan, LVV-directeur Jitendra Kalloe, voorzitter van de presidentiële werkgroep Rajiv Ramadhin en de leden van de werkgroep. De vergadering vond plaats op zondag 28 april 2024 op het districtscommissariaat.

De werkgroep richt zich op het aanpakken van problemen

en mogelijkheden voor jongeren in het district, zoals agrarische studiemogelijkheden. Daarnaast moet de werkgroep advies geven over een integrale aanpak van duurzame oplossingen voor jongeren in Nickerie. Voorzitter Ramadhin merkte op dat de lopende projecten positieve resultaten laten zien. Twee belangrijke projecten zijn het Hazard bouwkavelproject en de aanpak van de kunstgrasmat van het voetbalveld op het Volksplein. Met betrekking tot het Hazard bouwkavelproject willen geregistreerde jongeren weten wanneer het project van start gaat. Dit is besproken tijdens het overleg met de president. Ramadhin liet doorschemeren dat de werkgroep in samenwerking met de politie tal van problemen heeft opgelost, zoals
schoolgeweld, kinderen die op school alcohol gebruiken en naschoolse gevechten.

President Santokhi heeft de werkgroep opdracht gegeven om inspecties uit te voeren op de scholen en een verslag op te stellen over de benodigde renovaties aan gebouwen en meubilair. Hij accentueerde dat er landelijk geld beschikbaar is gesteld voor de renovatie van scholen en dat elk project een specifiek projectteam in Nickerie moet hebben dat samenwerkt met teams in Paramaribo. “Alleen door samen te werken kunnen we werkelijk niemand achterlaten,” aldus de president. Hij benadrukte het belang van goede structuren voor de uitvoering van de verschillende projecten en zei dat hij tastbare resultaten wil zien in Nickerie.

| cds | Door: Redactie