• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President: Economie herstelt zich; tijd om terug te geven

| starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi zei maandag in De Nationale Assemblee dat hij respect heeft voor de offers die de bevolking heeft gebracht. Er zullen volgens hem spoedig betere tijden komen. Hij is ook dankbaar voor de constructieve houding van de sociale partners. Samen met de vakorganisaties is er overeenstemming bereikt en zijn er akkoorden getekend. Het is volgens Santokhi tijd om terug te geven aan het volk. 

"De regering heeft omvangrijke steunpakketten gegeven aan de meest kwetsbare groepen. Bijkans één derde van onze begroting, ongeveer 16 miljard gaat naar het sociaal beleid", stelde het staatshoofd. De neergang in de economie is gestopt

en deze is zich aan het herstellen.

In 2022 bedroeg de inflatie 54.6% en de schatting is dat het inflatiecijfer aan het eind van dit jaar rond de 37% zal zitten.  En zoals de projecties er nu uitzien zal deze verder dalen in 2024", hield de president De Nationale Assemblee voor tijdens de algemene politieke beschouwingen. 

De president ging uitvoerig in op de koopkrachtversterkende maatregelen die zijn genomen om de werkers tegemoet te komen per 1 januari.  
- De belastingvrije grens is opgetrokken van SRD 7.500 naar SRD 9.000. Hierbij is ook de fortfaitair van SRD 100 opgetrokken naar SRD 400, wat

de belastingvrije grens vrij vertaald, brengt op SRD 9.400. 

- Ook de belastingschijven zijn aangepast,  welk een voordeel van tussen de SRD 500 en SRD 1.500 zal opleveren voor de werkende klasse. 

- Aan de landsdienaren en met hen gelijkgestelden wordt een bedrag van  SRD 1.000  aan additionele koopkrachtversterking per maand toegekend, bovenop de koopkrachtversterking van SRD 2.500.  

- Ook de gepensioneerden bij de overheid krijgen 70% van de additionele koopkrachtversterking van SRD 1.000 per 1 januari. 

- In de maand december 2023 krijgen de landsdienaren het bedrag van SRD 5.000 waarvan SRD 4.200 gestort wordt deze maand en het restant van SRD 800 wordt gefaseerd over het jaar 2024 betaald.  

- Hiernaast is de btw op de nutsvoorzieningen en kookgas voor de duur van 6 maanden opgeschort. 

- De governmenttake op brandstof wordt vooralsnog voor 1 maand met SRD 1 ingekort. 

- Ondertussen gaat een gemengde groep in tripartiet verband zich buigen over de Wet op BTW:  de groep bestaat uit vertegenwoordigers van de vakbeweging, de regering en DNA. De wet is reeds aangenomen in De Nationale Assemblee, maar zal weer voor aanpassing worden aangeboden.

| starnieuws | Door: Redactie