• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President benadrukt in Paasboodschap misinformatie

| starnieuws | Door: Redactie

Landgenoten,
Broeders en zusters,
In het bijzonder, onze christenen,    
    
Ook dit jaar staan we stil bij het paasfeest en de daaraan voorafgaande lijdenstijd. De weken die voorafgaan aan Pasen, worden de lijdenstijd, of vastentijd genoemd. De gelovigen bereiden zich dan voor op Goede Vrijdag en Pasen. Met Goede Vrijdag gedenken we ook dat Christus onschuldig werd gekruisigd. Kwaadwilligen hebben misinformatie en fake nieuws verspreid over Christus en hem onschuldig laten sterven. 

In zijn onschuld nam hij toch al onze schulden op zich, zodat wij daarvan bevrijd kunnen zijn en vergeving kunnen ontvangen. Dat is de diepere betekenis

van de kruisiging van Jezus. In deze lijdenstijd gaat ons hart uit naar eenieder, die het moeilijk gehad heeft in het afgelopen jaar. Naar eenieder, die een geliefde heeft verloren, die het thuis of op het werk, moeilijk heeft gehad. Naar degenen, die geworsteld hebben, met onvoldoende inkomen en onvoldoende perspectieven. 

Ons hart gaat uit naar hen die ten onrechte zijn aangevallen door anderen, tegen wie haat gezaaid is of die door het slijk zijn gehaald op social media. Het heeft u pijn gedaan en wij voelen met u mee. U heeft uw persoonlijke lijdenstijd achter de rug. Wij
mogen elk jaar opnieuw blij zijn, dat achter de wolken, de zon schijnt, dat na het lijden en het verlies er met Pasen plotseling vreugde en winst is. 

Het was in de tijd van Christus een geweldige ontdekking, voor zijn volgelingen dat hun Heer was opgestaan uit de dood. En nog steeds is er blijdschap wanneer we hieraan denken, omdat het betekent, dat niet het kwade, maar het goede heeft overwonnen. Wij mogen elkaar met de overwinning van Pasen feliciteren, want het betekent dat wij vertrouwen in het goede mogen blijven hebben. 

Wij moeten de moed niet opgeven, maar er vertrouwen in hebben dat wanneer onze voornemens goed en eerlijk zijn, het resultaat ook daar zal zijn. Er kunnen en zullen tegenslagen zijn en er zijn altijd kwaadwilligen die het goede willen dwarsbomen. Dit geldt ook voor een regering. Wij hebben velen goede voornemens gehad en zelfs een plan gemaakt om onze economie te herstellen. Er zijn tegenslagen geweest en er zijn kwaadwilligen geweest, die het liefst zien, dat de plannen niet slagen. 

Er is veel misinformatie en fake nieuws op social media, om onrust te stichten en de goede voornemens te doen mislukken. Maar wij zetten het goede werk voort, en ondanks dat wij zeer moeilijke maatregelen hebben moeten treffen om de economie weer gezond te maken, is het resultaat langzaam merkbaar.

Ik wens de totale Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de christenen, gezegende dagen toe!
Met veel liefde en bescherming van de Schepper.
God Bless you all.

| starnieuws | Door: Redactie