• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Overheidsingrijpen lost betalingsachterstanden Medische Zending op

| suriname herald | Door: Redactie

Er is vandaag overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid, Financiën en Planning, en de Medische Zending (MZ) over de financiële uitdagingen waarmee de Medische Zending kampt, met name de opgelopen betalingsachterstanden.

Dringende aanpak van de problematiek was noodzakelijk. De uitstaande schulden van MZ zijn overgenomen door het ministerie van Volksgezondheid.

Dit besluit biedt de MZ de nodige financiële ruimte om zich te blijven inzetten voor de gezondheidszorg in de meest afgelegen delen van Suriname.

Er zijn tijdens het overleg ook specifieke werkafspraken gemaakt en een strategie opgesteld om de dienstverlening van de Medische Zending verder te verbeteren. Deze plannen zijn

zorgvuldig afgestemd op de wensen en eisen van alle betrokken partijen.

Ook de toegezegde gelden voor personele toelagen zijn reeds overgemaakt naar de rekening van de Medische Zending. Er wordt momenteel overlegd met de vakbond om de werkzaamheden van de organisatie zo spoedig mogelijk te hervatten.

| suriname herald | Door: Redactie