• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Opinie: Integriteit en deskundigheid (onlosmakelijk verbonden) op alle niveaus

| dagblad suriname | Door: Redactie

Inleiding

Alle politieke partijen, die met de verkiezingen van 25 mei 2025 mee zullen doen, zijn op de hoogte, dat Suriname in zwaar weer is en dat het besturen van Suriname gepaard zal gaan met zware bezuinigingen en dat de Surinamers nog een aantal jaren offers zullen moeten brengen. De politieke partijen zullen dit verkiezingsjaar ( mei 2024 tot en met 24 mei 2025) vol goede moed campagnes voeren om regeringsmacht te verwerven. De Surinaamse politieke partijen zullen in de verkiezingscampagnes naar voren brengen, dat zij op een integere en deskundige wijze hun geliefde land zullen besturen. De politieke partijen zullen

de kiezers vertellen, dat zij ervoor zullen zorgen, dat er ontwikkeling in Suriname komt. “Alle Surinamers zullen het goed hebben”, zo zal het op alle podia en in de pers uit de kelen van de politici klinken. 

De vraag is: Hebben de politieke partijen, die vanaf 1975 aan de macht waren, de ontwikkeling voor Suriname en de Surinamers kunnen brengen?

Het antwoord is neen!

Slecht bestuur en incompetentie 

Het Surinaamse volk is nu wakker geschud. De bevolking weet, dat geen enkele politieke partij alleen in staat is om de ontwikkeling in Suriname te brengen. Samenwerken op een goede en eerlijke wijze is de sleutel

tot ontwikkeling.

Waarom kunnen de bestaande politieke partijen Suriname niet goed besturen? De bestaande politieke partijen zitten gevangen in het partijsysteem om hun “eigen mensen” aan een functie te helpen. Al jaren worden de “eigen mensen” voorgetrokken. En wat blijkt? De mensen zijn niet in staat geweest de functie goed te vervullen, daar zij niet de kennis en ervaring hadden. De Surinamers kijken vol verbazing naar de mensen, die het land moeten besturen. Opvallend is, dat de bestuurders, die een ministerie of een afdeling of een staatsbedrijf moeten leiden, niet in de spiegel kijken en toegeven, dat zij niet over de kennis en ervaring beschikken voor de functie. Deze mensen zijn door de politieke partijen geplaatst. Deze mensen denken oprecht, dat zij wel geschikt zijn voor de functie. Niets is minder waar. Suriname en de Surinamers zijn in de ellende gekomen door slecht bestuur en incompetentie van de bestuurders op alle niveaus. Een uitzondering is het staatsbedrijf “Staatsolie”. Dit bedrijf wordt wel goed bestuurd.

“De Club van 100 = Integriteit en deskundigheid”

In Suriname zijn er genoeg integere en deskundige personen, die Suriname op een goede wijze kunnen besturen. 

De integere en deskundige personen in Suriname willen, dat het bestuur van Suriname ingrijpend wordt veranderd en zijn bereid te helpen de instituties sterk te verbeteren. 

De politieke partijen in Suriname geven anno 2024 nu aan, dat zij op een integere en deskundige wijze Suriname zullen besturen. Wel nu, zie hier de geboorte van “De Club van 100”!

De integere en deskundige personen willen net als een groot deel van de Surinamers, dat de corruptie, de fraude, het “familie- en vriendenbeleid” en de andere ontoelaatbare handelingen van de afgelopen tientallen jaren voor goed uit Suriname verdwijnen. 

De integere en deskundige personen willen niet langer langs de kantlijn staan, maar willen daadwerkelijk hun krachten geven om de failliete staat Suriname weer op de rails te krijgen. “De Club van 100” wil samen met de bevolking van Suriname de tering naar de nering zetten.

Extra parlementaire regering / Zakenkabinet

De nieuwe regering, bestaande uit integere en deskundige personen, zal de veranderingen moeten doorvoeren. Op de websites van de ministeries zullen alle belangrijke zaken vermeld moeten worden. De maandcijfers (ontvangsten en uitgaven) zullen gepubliceerd moeten worden. De Surinaamse bevolking kan dan de inkomsten en uitgaven per maand van de staat Suriname zien. De Surinaamse bevolking zal dan zien dat er eindelijk een regering aan de macht is, die nadrukkelijk het algemeen belang voorop stelt. De politieke partijen in DNA moeten samenwerken en de regering strak controleren.

Is Suriname nog te redden?

Jazeker. Wel zullen ingrijpende wijzingen doorgevoerd moeten worden.

Door de slechte economische situatie, die direct na de onafhankelijkheid zichtbaar werd, is de corruptie en de fraude fors toegenomen. Het virus “lekkers vragen” heeft vele personen besmet. Het vinden van voldoende integere en deskundige personen wordt zeker een uitdaging. Gelukkig zijn er nog voldoende integere en deskundige personen aanwezig in Suriname. De integere en deskundige personen van de politieke partijen moeten hun stem laten horen en aangeven, dat het model “ De Club van 100 ” de redding van Suriname zal zijn. Deze integere en deskundige personen moeten ervoor zorgen, dat hun politieke partij ook conform het model “ De Club van 100” opereert. Enkele partijen praten al hierover en brengen naar voren, dat zij integer en deskundig zullen werken. De voorzitters van de politieke partijen moeten luid en duidelijk verkondigen, dat zij Suriname integer en deskundig zullen besturen.

De Surinaamse kiezers

De Surinaamse kiezers zijn wijzer geworden en omarmen het model “De Club van 100”. De kiezers willen “een Zakenkabinet”. Het model “De Club van 100” is zeker de redding van Suriname. De kiezers van Suriname willen uit de armoede komen. 

De kiezers willen dat de nieuwe regering laat zien, dat de president, vice president, de ministers en de DNA-leden ook bezuinigen en de tering naar de nering zetten. De uitgaven moeten aan de inkomsten worden aangepast. Op alle niveaus!

Dennis Lapar

Directeur van Stichting FinanceSuriname

| dagblad suriname | Door: Redactie