• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Oliepraat met Staatsolie-directeur Annand Jagesar (deel 2)

| sun.sr | Door: Redactie

Ergens gaan Surinamers van uit dat wij als land straks enorme olie- en gas inkomens gaan verdienen. We zijn dan uit de problemen, hoor je menigeen zeggen. Wij hebben een exclusief gesprek met de nieuwbakken, optimistische en goed geïnformeerde algemeen directeur van Staatsolie, Annand Jagesar.

Lees ook: Oliepraat met Staatsolie-directeur Annand Jagesar (deel 1)

0, 0)">

Is er een maximum voor de kosten afgesproken?

Er is een kostenstop afgesproken. De kostenstop geeft de overheid de garantie om een ??deel van de productie terug te verdienen (zolang de prijs van de geproduceerde ruwe olie hoger is dan de kostenstop), vooral tijdens de eerste productiejaren wanneer de kosten hoger zijn. Sinds het begin van de jaren 80 bevatten alle grote contracten steevast een clausule van kostenstop. De kostenstop kan een vast bedrag zijn, maar is in de meeste gevallen een percentage van de kostprijs van de ruwe olie.

Er is dus een maximum aan de Kosten Olie afgesproken?

Jawel. Zie contract op website voor een indicatie.

Noot SUN: In artikel 14.5 van de Model Overeenkomst wordt genoemd:

Kosten Olieplafond - Het percentage van de productie hoeveelheid ruwe olie in elk kalenderkwartaal zullen niet meer bedragen dan .. procent (..%) van de brutoproductie nadat alle royalty's zijn betaald, aangeduid als het Cost Oil-plafond.

Zal Suriname corporate tax ontvangen? Hoeveel %?

Ook belastingen zullen normaal betaald worden door elke contractpartij.

Dit bedraagt 36%.

Hoe zal Suriname weten hoeveel de Cost Oil en Profit Oil is? Met andere woorden als de kosten (Cost Oil) opgevoerd zijn, hoe weet Suriname dat? Is er een auditing? Door wie?

Door de Operatons Committee zullen alle kosten bestudeerd worden.

Overigens, moeten wij wel een beetje vertrouwen hebben in de professionaliteit en integriteit van Staatsolie. Als er kennis ingehuurd moet worden,doen wij dat. Dat gebeurt al op gezette tijden. Voorts, worden wij elk jaar geauditeerd en brengen op tijd onze jaarrekening uit. Artikel 27 van de Model Overeenkomst regelt dit ook.

Hoeveel % royalty’s ontvangt Suriname/Staatsolie?

6,25% van de totale omzet, zoals staat in de Petroleumwet.

Hoe ziet het verdienmodel er theoretisch uit?

Grofweg als volgt:

1.Suriname ontvangt in eerste instantie 6.25% aan royalty op basis van de olie-omzet. Omdat de oliemaatschappijen kosten hebben gemaakt vanwege hun exploratie-activiteiten, alsook ontwikkelings- en productieactiviteiten, worden deze kosten (kosten-olie) terugbetaald aan de contractor.

2.Weliswaar elk kwartaal tot een bepaald deel (kosten-stop).

3.Daarna wordt de winst verdeeld (winst-olie) op basis van een R-factor.

De R factor is: cumulative gross revenue – cumulative royalty – cumulative income tax gedeeld door cumulative petroleum expenditures.

4.Hierna betalen beide contractpartijen 36% belasting aan de overheid.

Het is goed om aan te geven dat er Surinamers in loondienst zullen worden genomen en dat bij vergelijkbare prijzen bij Surinaamse ondernemers producten worden afgenomen. Vandaar de inspanningen om de zogenaamde local content te stimuleren.

Welke vrijstellingen krijgen de oliebedrijven?

Die staan allemaal in de Petroleumwet en het Staatsbesluit 2018 no. 52. Dit zijn democratisch bepaalde wetsproducten. Overigens, deze vrijstellingen zijn gangbaar in de wereld.

Noot SUN: De Petroleumwet 1990 vormt de basis waarop Staatsondernemingen i.c. Staatsolie met Contractorpartijen in een Petroleumovereenkomst afspraken maken. Hierin is bepaald dat Contractorpartijen niet hoeven te betalen:

Oppervlakterechten; Invoer-en uitvoerrechten, Exportheffingen, Zegelrecht

Omzetbelasting, Dividendbelasting. Wel betaald moeten worden Royalty, Statistiek- en Consentrecht < 300K en Inkomstenbelasting.

De Petroleumwet

Op schriftelijk verzoek van de Staatsonderneming, die een petroleumovereenkomst heeft gesloten met een contractor, kan de Regering aan die betreffende contractor bij staatsbesluit een garantie verstrekken met betrekking tot:
a. het waarborgen van de rechten en aanspraken van de contractor onder de petroleumovereenkomst en de bij de uitoefening daarvan betrokken belangen van de contractor, voor zover de Regering daartoe bevoegd is.
b. het stabiliseren van de fiscale positie van de contractor op het tijdstip van de totstandkoming van de petroleumovereenkomst, overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet terzake.
3. Garanties die reeds door de Regering zijn verstrekt aan contractors vóór de inwerkingtreding van deze Wet, worden beschouwd als te zijn verstrekt op basis van deze Wet.

Deze worden geregeld in Staatsbesluiten i.c. S.B. 2001 no. 58 en S.B. 2018 no. 52.

Staatsolie kan 20% van de aandelen kopen. Gaat Staatsolie deze aandelen kopen? Voor hoeveel?

Jawel. Staatsolie zal deze 20% aan aandelen kopen. Hoeveel dat zal kosten zal afhankelijk zijn van hoeveel de ontwikkelingskosten zijn. Het is 20% van de ontwikkelingskosten, heel transparant. Pas als je de ontwikkelingskosten kent, kun je zeggen hoeveel ons aandeel is.

Hoe komt Staatsolie aan dit geld?

Wij zijn een internationaal reputabel bedrijf met een A1 track record bij krediet verleners. Dat komt goed. Verder gaan wij een lokale en mogelijk een diaspora bond uitgeven zodat onze mensen ook kunnen meeverdienen aan deze investering.

Heeft Staatsolie niet al een schuld van bijkans USD 1 miljard?

Nee, Je kan het in onze jaarrekening nakijken.

Noot SUN: Echter, volgens een aantal financieel deskundigen worden de cijfers in de jaarrekening van Staatsolie geflatteerd doordat de inkomens middels goud royalties erbij zijn gerekend.Totaal aan schuld voor 1 januari 2021 is USD 1.074.077.000!

Is Staatsolie niet politiek kwetsbaar?

Elk bedrijf is politiek kwetsbaar;  Staatsolie heeft governance documenten die voorkomen dat zaken verkeerd gaan. Ze kraken soms, maar breken niet. Een voorbeeld, als de President mij zou zeggen dat ik 5 auto’s voor hem moet kopen, kan ik dat door de governance structuren niet. Maar zo zitten wij bij Staatsolie ook niet in elkaar (inborst).

(Einde)


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie