• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Oliepraat met Staatsolie-directeur Annand Jagesar (deel 1)

| sun.sr | Door: Redactie

Ergens gaan Surinamers van uit dat wij als land straks enorme olie- en gas inkomens gaan verdienen. We zijn dan uit de problemen, hoor je menigeen zeggen. Er zou een betere deal door Suriname gemaakt zijn in vergelijking met Guyana. Terwijl de gemiddelde Surinamer dat denkt, vinden critici dat er geen informatie bestaat waaruit die conclusie getrokken kan worden. Er heerst  een wantrouwen naar de betrokken dealmakers toe. Men vindt dat wij het maximale hieruit moeten

halen en twijfelt of dit wel het geval is. Te meer, omdat het verdienmodel van Suriname onbekend is.

Lees ook: Oliepraat met Staatsolie-directeur Annand Jagesar (deel 2)

Er zijn een aantal belangrijke vragen die Suriname zich hierbij hoort te stellen. Onder andere, hoeveel olie is er ontdekt, hoe vinden de controles plaats, hoeveel zal Suriname hieraan verdienen, wanneer beginnen we te verdienen?

Deze en andere vragen stellen wij in een exclusief gesprek aan de nieuwbakken, optimistische en goed geïnformeerde algemeen directeur van Staatsolie, Annand Jagesar.

De territoriale wateren zijn ongeveer 22 km vanaf onze kustlijn. Onze exclusieve economische zones zijn ongeveer 350 km vanaf de kustlijn. Alle economische rechten komen Suriname toe. Er zijn olieboringen in een deel van deze gebieden verricht. Er is olie en gas gevonden.

Met betrekking tot de olieboringen is het gebied verdeeld in blocks. Waarschijnlijk zijn er nu 12 blocks geprojecteerd. In een block kunnen er meerdere oliebronnen gevonden worden. Zo zijn er in block 58 nu 5 oliebronnen gevonden. Ze zijn genaamd Maka Central, Kwaskwasi, Sapakara West, Keskesi en Krabdagu-1.

Hoeveel commercieel winbare olie is er gevonden en zijn er al bindende afspraken gemaakt?

Er zijn al bindende afspraken gemaakt. In zogenoemde Production Sharing Contracts (PSC’s). Echter is hierin is afgesproken dat wij niet bekend kunnen maken hoeveel commercieel winbare olie etc. zal zijn. Er zijn ook redelijke redenen aangegeven waarom.

Waarom worden deze contracten niet publiekelijk bekendgemaakt?

De contractorpartijen zijn namelijk beursgenoteerde maatschappijen en elke bekendmaking kan effect hebben op hun aandelenprijzen. Omdat men op eigen risico investeert en dus niets hoeft terug te verdienen, worden deze bedingen afgedwongen. En laten wij ons geen illusie maken over enige exclusiviteit, wij concurreren met de wereld voor interesse van deze maatschappijen.

Onze standaard Production Sharing Contract (PSC) staat op onze website. Hier kan men een idee krijgen welke de gemaakte afspraken zijn.

Hoeveel contracten zijn al getekend met exploraties/exploitatie bedrijven?

In totaal 11,  9 betreffen offshore en 2 onshore boringen.

Noot SUN: Wat zijn PSC’s?

PSC’s zijn Production Sharing Contracts die landen of nationale oliebedrijven aangaan met de buitenlandse oliebedrijven om daarin onder andere de olie(winsten) te delen. Voordat er olie geproduceerd wordt, worden de onderzoeken naar olie (exploratie) door deze buitenlandse oliebedrijven verricht. Zij dragen dus alle risico’s. Vaker ontbeert het land de expertise en het te investeren kapitaal. Als er geen olie wordt gevonden betaalt het land niets. Als dit anderzijds lukt, moet het bedrijf middels het geld van de geproduceerde olie terugbetaald worden. Dit wordt ook wel 'kostenolie' (Cost Oil) genoemd. Het resterende geld, staat bekend als "winstolie" (Profit Oil), wordt verdeeld tussen de overheid en het bedrijf. De wijze van winstverdeling en andere zaken worden dan in de PSC’s, die bindend zijn, vastgelegd.

De gemiddelde Surinamer wil weten of deze contracten goed zijn voor ons land. Zijn deze contracten voordelig voor Suriname?

De buitenlandse pers heeft Suriname/Staatsolie geprezen voor de goede contracten ten opzichte van de wereld gemiddelden en zeker ten opzichte van Guyana. De buitenlandse pers heeft haar mening gebaseerd op de mening van de gerenommeerde assessment bureaus. Dus zonder dat de buitenlandse pers inzicht heeft gekregen in de individuele contracten, trok men deze conclusie. Men kan dus rekenen op deze bureaus. Anderzijds moeten wij uitkijken dat we elkaar niet zonder gronden afvallen.

Er bestaat een vrees dat de buitenlandse contractpartij hogere kosten bedenkt en opvoert. Hoe weet Suriname wat de totale omzet, de kostenolie, winstolie en de winst voor belasting, zijn?

In de Model Overeenkomst ziet u in artikel 8 dat er een Operations Committee

is afgesproken. Alle plannen en kosten in verband met exploratie, ontwikkeling en productie worden aan deze commissie voorgelegd ter controle en goedkeuring.

Noot SUN: De bedoelde Operations Committee bestaat uit 3 personen van Staatsolie en 3 personen van de contractor. In de overeenkomst zijn de belangrijke zaken rond het functioneren van dit comité geregeld (quorum, stemming, vergaderingen etc.). Het is ons niet bekend wie namens Staatsolie zitting hebben in deze comité. Bovendien wordt In de Model Overeenkomst in artikel 27.7 Staatsolie's Cost Recovery Audit geregeld.

Hoe kan het publiek de zekerheid verkrijgen dat deze PSC’s voordelig zijn voor Suriname?

Onze contracten zijn meerdere keren door internationale assessments gegaan en geclassificeerd als aan de bovenkant van klasse waarin Suriname zit. Er is met onze standaard PSC, zoals op onze website te vinden, gewerkt. Alle bepalingen zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen van ons land. Deze zijn geregeld in het Decreet Mijnbouw, Petroleumwet en Staatsbesluit 2018 no.52. Via deze Model Overeenkomst kan men al weten dat de PSC’s voordelig zijn voor Suriname.

Noot SUN: Er is inderdaad op de website van Staatsolie een lijvig Model Overeenkomst te vinden. Wij gaan ervan uit dat deze overeenkomst als leidraad is gebruikt bij het maken van de PSC. Het is 145 pagina’s en verdeeld over 45 artikelen en 9 bijlagen.

U geeft aan dat de PSC aan de bovenzijde van de klasse waarin Suriname verkeert is bevonden door internationale instanties. Wat bepaald de klasse voor een land?

Men kijkt naar verschillende zaken betreffende de specifieke situatie van het land. Zo wordt er gekeken naar zaken als: Is er al olie gevonden?; Hoe goed is de wetgeving?; Hoe stabiel is het investeringsklimaat?; Is er een grote regionale markt; Deze en meerdere zaken bepalen de klasse waarin een land wordt gecategoriseerd.

Wat zijn de geschatte totale inkomens?

Verschillende cijfers zijn genoemd. Voor Suriname geld dat wij over 25 jaar meer dan USD 15 miljard kunnen verdienen.

Wat zijn de geschatte omzetten per block?

Alle schattingen die boven genoemd zijn betreffen blok 58; in de andere blokken is er nog geen commerciële ontdekking van olie gedaan. Niet anders in Guyana; alle commerciële ontdekkingen zijn daar in het Stabroek blok.

Wat zijn de geschatte inkomens per put?

Er is een standaard disclaimer in de PSC opgenomen. Deze verplicht partijen tot geheimhouding. De cijfers die genoemd zijn, zijn op basis van aannames. Deze zijn Staatsolie bekend.

Wie is partij in deze contracten? Staatsolie of de Staat Suriname?

Staatsolie conform de Petroleumwet. Wij zijn aangesteld als de regulerende instantie. In Maleisië is het exact zo. Voordeel van dit systeem is dat er deskundigen zitten in de regulator. Als je het loskoppelt moet je een aparte organisatie opzetten, trainen en hertrainen. De contractors lijken een voorkeur te hebben voor zo’n overheidsregulator in ontwikkelingslanden. Deskundigheden en bevoegdheden maken het werken dan gemakkelijker.

Wanneer worden de eerste inkomsten verwacht?

Laatst is door de maatschappijen genoemd eind 2025. Het is wel belangrijk om te beseffen dat dit  afhankelijk is van een heleboel factoren. Zo betekent het boren van een bron niet dat er 100% zeker olie in zit. De bouwtijden van bijvoorbeeld de productieplatvormen zijn ook afhankelijk van hoe druk deze bedrijven het hebben.

(Morgen deel 2)


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie