• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NOORWEGEN WIL BIJDRAGEN AAN EEN GROTERE MIX VAN HERNIEUWBARE ENERGIE IN GUYANA

| united news | Door: Redactie

Terwijl de wereldwijde energietransitie van start gaat, heeft de onlangs geaccrediteerde Noorse ambassadeur in Guyana, Odd Magne Ruud, verteld dat zijn thuisland bereid en in staat is om bij te dragen aan een grotere mix van hernieuwbare energie in het Zuid-Amerikaanse land. 
“Noorwegen en Guyana hebben beide enorme olie- en gasvoorraden in onze offshoregebieden. De Noorse regering blijft zich inzetten om onze aardoliebronnen op de best mogelijke manier te ontwikkelen. Ons doel is om voorop te lopen bij de voorbereiding op een wereldwijde verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen”, aldus Ruud.

Hij zei dat Noorwegen er in de tussentijd naar zal streven om op de laagst mogelijke manier olie en gas te produceren. “In het kader van onze samenwerking willen we bijdragen aan een grotere mix van hernieuwbare energie in Guyana. We geloven dat het een uitstekende verzekeringspolis zal zijn die de noodzakelijke overgang van fossiele brandstoffen zal vergemakkelijken wanneer de tijd daar is”, legde Ruud uit toen hij zijn geloofsbrieven vrijdag overhandigde aan president Mohamed Irfaan Ali.

Ruud herinnerde eraan dat het Koninkrijk Noorwegen en Guyana een diepe inzet delen voor economische en sociale transformatie door middel van de 2030-agenda en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Tegen deze achtergrond zei de niet-ingezeten ambassadeur: “We feliciteren Guyana met uw nieuwe koolstofarme ontwikkelingsstrategie en uw inzet voor evenwichtige verplichtingen om de uitstoot te verminderen terwijl u recente offshore-olievondsten ontwikkelt. We weten hoe aardoliebronnen een hele natie ten goede kunnen komen, maar ook de uitdagingen die het met zich meebrengt in tegenstelling tot een hoognodige wereldwijde groene transitie.”

Noorwegen heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de groene impuls van Guyana. Het heeft Guyana meer dan 200 miljoen dollar betaald voor het behoud van zijn bossen, en Guyana is van plan deze opbrengst te gebruiken om koolstofarme initiatieven te financieren. Dit voorbeeld wordt ook door Guyana gebruikt om te pleiten voor de formalisering van de internationale koolstofmarkt.

Guyana heeft vooruitgang geboekt in de overgang naar hernieuwbare energie. De regering stroomlijnt al de ontwikkeling van het Amaila Falls Hydropower Project, dat 165MW aan het net zal toevoegen. Dit wordt ondersteund door zonneparken in het hele land, windenergie aan de kust en biomassa in fabrieken. Belangrijk is dat de LCDS voorspelt dat tegen 2035 67% van de energie van Guyana zal worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen.

Hoewel het geen hernieuwbare energie is, zal het aardgas dat het land uit zijn lucratieve olieveld wil halen, fungeren als een nieuwe schone transitiebrandstof. Het zal ook helpen om het gebruik van dure en koolstofintensieve zware stookolie geleidelijk af te schaffen. De elektriciteitscentrale zal naar verwachting 300 megawatt (MW) aan stroom opwekken en de Natural Gas Liquids (NGL)-centrale zal aan de binnenlandse vraag voldoen. Aangezien de vraag naar energie van het land naar verwachting de komende vijf jaar zal groeien, heeft de regering een verlaging van de elektriciteitskosten met 50% in het oog gehouden.

UN|GUYANA
 

| united news | Door: Redactie