• maandag 17 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

MinOWC informeert lokale gemeenschap Para over Schoolcampus Para

| dagblad suriname | Door: Redactie

Vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) hebben maandag 11 september een informatiesessie gehouden voor bewoners van het district Para om hen te informeren over de Schoolcampus Para. Deze sessie werd samen met het districtscommissariaat Para georganiseerd in het Multifunctioneel Centrum te Onverwacht, zo meldt het ministerie een week later.

De Schoolcampus Para bestaat uit 13 faciliteiten en 22 gebouwen, waaronder schoollokalen, praktijklokalen en sportfaciliteiten. De scholengemeenschap zal vanaf oktober open zijn en onderwijs bieden op HAVO- en VWO-niveau. Hiervoor is nog ruimte voor de inschrijving van leerlingen. Daarnaast zal de campus ook woonvoorzieningen bieden voor 240 studenten

in 10 studentenflats op de campus. De opening hiervan is gepland voor de tweede helft van 2024. 

Per direct bestaat ook de mogelijkheid voor de plaatsing van schoonmaaksters, tuinlieden, bewakers en administratieve krachten. 

De gemeenschap heeft aangegeven graag zo veel als mogelijk betrokken te willen worden en er is gesproken over een overlegstructuur om ervoor te zorgen, dat de behoeftes van Para zo goed als mogelijk worden overgebracht bij het ministerie.

| dagblad suriname | Door: Redactie