• zaterdag 20 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Meerderheid kiest bijl als enig gereedschap op onbewoond eiland

| dagblad suriname | Door: Redactie

Uit een recente peiling gehouden op de website van Dagblad Suriname, waarin deelnemers werd gevraagd welk stuk gereedschap ze zouden meenemen naar een onbewoond eiland als ze slechts één keuze hadden, zijn interessante resultaten naar voren gekomen.

De meerderheid van de stemmers, met 30% (568 stemmen), koos voor een bijl als het enige gereedschap dat ze zouden meenemen. Dit geeft blijk van de praktische overwegingen die mensen maken in een overlevingssituatie op een afgelegen eiland, waarbij de bijl kan worden gebruikt voor het bouwen van onderdak, het verzamelen van brandhout en tal van andere essentiële taken.

Op de tweede plaats met 28%

en 537 stemmen staat het mes, gevolgd door de aansteker met 24% en 447 stemmen. Opvallend genoeg koos slechts 18% van de deelnemers voor een vishengel als hun enige gereedschap op het onbewoonde eiland.

De resultaten van deze peiling werpen interessante vragen op over de overlevingsvaardigheden en prioriteiten van mensen in een extreme omgeving. Het lijkt erop dat de praktische bruikbaarheid en veelzijdigheid van gereedschappen, zoals de bijl en het mes, zwaar wegen in de keuzes die mensen maken in dergelijke scenario’s. Deze resultaten illustreren de verschillende benaderingen die mensen zouden kunnen volgen om te overleven in uitdagende situaties.

| dagblad suriname | Door: Redactie