• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Mededeling Nederlandse ambassade in Suriname

| snc.com | Door: Redactie

De afgelopen maanden hebben zich tot onze spijt aanzienlijke knelpunten voorgedaan bij de verlening van Schengen visa.

Halverwege 2020 kwam het vliegverkeer vanwege Covid-19 onder grote druk te staan. Met het vliegverbod dat op 23 januari 2021 door de EU werd ingesteld voor heel Zuid Amerika en enkele andere landen kwam het reisverkeer min of meer stil te liggen.

Vanwege het feit dat hierdoor de vraag naar visa nagenoeg geheel stil kwam te liggen en het niet te voorzien was hoe lang deze situatie zou voortduren, is de capaciteit van het backoffice in Den Haag dienovereenkomstig aangepast. 

Sinds 4

september 2021 ging het luchtruim weer langzaam open voor volledig gevaccineerde reizigers. Dit heeft gaandeweg geleid tot een grote toename van het werk bij VFS, het backoffice in Den Haag en op de ambassade. 

Dit had weer lange wachttijden voor het indienen van een visumaanvraag tot gevolg. Deze wachttijd is inmiddels opgelopen tot zo’n 4,5 maand.  Wij begrijpen dat dit leidt tot grote teleurstelling en frustratie bij mensen die willen reizen en daarvoor een visum nodig hebben.

Hier komt echter in de komende weken/maanden langzaam verbetering in. VFS kan op dit moment 370 visumaanvragen per week afhandelen. Vanaf 22 augustus 2022 wordt dit opgehoogd naar 450 aanvragen en de week daarop naar 525 visumaanvragen per week. Nog weer twee weken later gaat dit aantal verder omhoog tot 600 aanvragen per week.

Hiermee zitten we dan gelukkig weer op hetzelfde niveau als voor aanvang van de Covid-crisis.

VFS zal vanaf 22 augustus 2022 de nieuwe slots gaan openstellen. Heeft u al een afspraak ingepland maar wilt u graag een afspraak op een eerder tijdstip, annuleert u dan eerst uw oude afspraak en boek vervolgens een nieuwe afspraak via de site van VFS Global. Dit kunt u zelf gratis online doen.
 

Reist u als groep of gezin en heeft u niet op dezelfde datum een afspraak kunnen maken, meldt u dan bij VFS Global zodat zij u gezamenlijk kunnen uitnodigen voor het indienen van een aanvraag. Deze aanvragen zullen dan gecombineerd worden afgehandeld.

Sommige reisbureaus bieden aan deze afspraken voor u te maken. Zij rekenen hiervoor veelal een behoorlijke provisie.

Let wel: deze provisie dekt NIET de kosten van de visumaanvraag. Die dient u te allen tijde zelf te voldoen bij VFS Global.

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een juist en volledig visumaanvraagdossier. Voor de eisen waaraan dit dient te voldoen raadpleeg de website van Nederland Wereldwijd via de volgende links voor Toerisme, voor Zakelijk bezoek, voor bezoek aan Familie en Vrienden, voor een Transitvisum, voor een Faciliterend visum en voor een Verlopen Verblijfsvergunning.

Ondanks de hierboven geschetste verruiming, zal het nog wel enige tijd nemen voordat de thans geldende achterstanden zijn ingelopen en de wachttijden tot een acceptabel niveau zijn teruggebracht. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Bron: FB Nederlandse Ambassade in Suriname 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie