• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Masteropleiding Surinaams Recht (AdeKUS) geaccrediteerd

| dagblad suriname | Door: Redactie

De Anton Kom Universiteit van Universiteit (AdeKUS) laat weten dat er nog een opleiding is geaccrediteerd. Voor studenten is het belangrijk dat ze hun bul na ontvangst kunnen gebruiken bij andere universiteiten en instanties zonder dat die moeten twijfelen aan de competentie van zo een document. Met de accreditatie van opleidingen wordt aangegeven dat de opleiding voldoet aan de standaarden en dat er op een vertrouwelijke wijze is nagegaan als de opleiding voldoet aan de competenties om geaccrediteerd te worden.

“Recent is de Masteropleiding Surinaams Recht (MSR) van de Faculteit der Juridische Wetenschappen van de AdeKUS geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan

voor Accreditatie (NOVA). Dit is een belangrijke mijlpaal voor de faculteit, waarvoor dit de eerste accreditatie is. De AdeKUS telt momenteel 19 geaccrediteerde opleidingen en laat iedere accreditatieronde opleidingen accrediteren. Hierbij wordt door een extern panel beoordeeld of de opleiding voldoet aan de NOVA-standaarden die zijn afgestemd op wat er internationaal van opleidingen in het hoger onderwijs verwacht wordt”, aldus de universiteit.

“De MSR is gestart in 2010 en heeft tot nu toe 277 afgestudeerden afgeleverd aan de samenleving. De MSR is een vervolgopleiding van de bacheloropleiding Rechtswetenschap en gaat verder met de verdieping in het recht. Ook worden de academische, onderzoeks- en juridische vaardigheden van de studenten verder ontwikkeld. De opleiding is zodanig ingericht dat het toonaangevend is op het gebied van het Surinaams recht en de wijze waarop het Surinaams recht zich ontwikkelt. Het studieprogramma van de masteropleiding geeft samen met het bachelorprogramma Rechtswetenschap civiel effect. Het masterprogramma is opgedeeld in vier clusters; de wetenschappelijke en maatschappelijke context van het recht, wetenschappelijk onderzoek, verplichte kernvakken en specialistische vakken van een afstudeervariant. De studenten volgen colleges bij lokale docenten, die veelal gepromoveerd zijn, promotieonderzoek doen of ruime ervaring hebben in de rechtspraktijk, en internationale docenten.

De opleiding leidt wetenschappelijk ingestelde juristen op voor zowel de publieke als de private sector in Suriname, voor de vervolgopleiding voor togaberoepen als ook voor een PhD-traject”, zo bericht de AdeKUS. 

| dagblad suriname | Door: Redactie