• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Maatregelen voor hoger besteedbaar inkomen getroffen

| ABCSuriname | Door: Redactie

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen maandag is aan de samenleving medegedeeld de regering heeft besloten om per 1 januari de belastingvrije grens te brengen van SRD 7500 naar SRD 9000. De eerdere vrije grens van SRD 100 is opgetrokken naar SRD 400 wat betekent dat alle personen die onder SRD 9400 verdienen geen belasting hoeven te betalen.

Dit geldt zowel voor de ambtenaren als de werkers binnen de particuliere sector. Aan landsdienaren en de aan hengelijkgestelden wordt een extra SRD 1000 aan koopkrachtversterking toegekend boven de SRD 2500 die reeds wordtgegeven. Gepensioneerde ambtenaren zullen 70% hiervan ontvangen. In december zullen de

landsdienaren SRD 5000 ontvangen waarvan SRD 4200 direct gestort wordt. De resterende SRD 800 zal in 2024 gefaseerd uitgekeerd worden. Ook heeft de regering besloten om hiernaast de btw op de nutsvoorzieningen en kookgas voor zes maanden op te schorten.

Verder is besloten om de SRD 1 government take voor een maand in te korten waarbij de middelen gebruikt zullenworden om terug te geven aan het volk via sociale projecten. De regering wil op deze wijze dankbaarheid tonen aan het volk die haar heeft bijgestaan in de moeilijke tijden. Het pakket zal tot juni 2024 gelden, maar ik geloof dat tot

dan de economie verder zal herstellen en wij vanaf juni ook meer kunnen geven aan het volk. Met de vakbonden is afgesproken dat de btw geëvalueerd wordt. Het tripartiet overleg zal verdervoortgezet worden om te komen tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen voor de btw. Het Internationaal Monetair Fonds heeft reeds ingestemd met deze herziening en heeft een Caribisch instituut ingezet om Suriname te ondersteunen bij de evaluatie.

| ABCSuriname | Door: Redactie