• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Maakt president Santokhi de Dubai- profetie waar?

| snc.com | Door: Drs. S. Harinandan Singh

“Daverende toespraak van President Santokhi bij de opening van Suriname paviljoen /Expo 2020 Dubai.” De Dubai droom werd ooit door een af geserveerde parlementariër geopperd. Als ik de woorden van zijn openingsrede kan geloven en de gedane mededelingen door minister Albert Ramdin op de persconferentie erna serieus aanneem dan zou de Dubai profetie wel uitkomen. De  goede bedoelingen ten spijt merk ik nu al het pessimisme daarover in de media. Wat schort eraan?

Suriname wederom aantrekkelijk

Het lijkt wel een droom. Ruim 18 maanden na zijn regering is de president gelukt om het jarenlang gevestigde broze imago van Sranan als een failed state ten goede te keren. Door zijn inspanningen werden de betrekkingen met Nederland hersteld. Dat verdient een pluim aangezien de verscheurde natie van Suriname zich weer als één grote familie kan beleven. Het lukte hem ook hechte banden met de buurlanden te versterken.

Ook de landen als Frankrijk, Verenigde Staten van Amerika, India en China versterken alweer hun bilaterale relaties met Sranan. Kortom, de geopolitiek van het staatshoofd staat wel goed aangeschreven. Suriname wordt aantrekkelijk gemaakt ook voor buitenlandse investeerders. Maar brengt nog geen dagelijks brood op de plank van armen.
Ware het zo dat zijn binnenlands politiekbeleid vooral op micro- en macroniveau navenant was meegegroeid. De balans tussen buitenlandse en binnenlandse politiek van de president wil maar niet lukken. Het electoraat raakt het geduld kwijt en wil eindelijk nationaal herstel zien.

De luis in de pels

Diverse malen heb ik in columns aan de orde gesteld, dat de verwevenheid van de onderwereld met regeringsfunctionarissen zeer schadelijk is voor het nationale herstel- en ontwikkelingsbeleid. Sterker nog de verwevenheid is tot een monsterverbond uitgegroeid. Vaker komen er berichten in de media over de gierende drugstransporten door en uit Suriname, waarbij een duistere rol van top functionarissen van de overheid aan de orde komen. Neem het onderschepte drugtransport uit Moengo tapoe naar Paramaribo, waarbij een functionaris van VP Brunswijk als verdachte werd opgepakt. De VP zelf zou daar meer van afweten, echter een zaak tegen hem kwam niet tot stand. Met dit voorbeeld geef ik aan, dat het staatshoofd de eindcontrole over het land niet geheel beheerst. En dat maakt investeerders huiverig om hun geld in het land te steken. 

Er is een luis in de pels hetgeen zich niet laat ontmaskeren. De goede bedoelingen en inspanningen van het staatshoofd cs worden erdoor telkens gefrustreerd. Zonder medewerking van topfunctionarissen zou dit soort maffiapraktijken in Suriname ondenkbaar zijn. Het vervelende is, dat buitenlandse investeerders dergelijke berichten nauw volgen en zich een oordeel over vormen. 

Onvermoeibare minister Ramdin

Ik ken deze minister als een harde werker voor de zaak waarvoor hij is ingezet. Het bevreemdt mij daarom, dat zijn geïnitieerde projecten om buitenlandse investeerders en buitelend kapitaal binnen te halen tot nu op fiasco uitliepen. Hoewel ik bewondering voor hem heb, vraag ik me af in hoeverre hij de juiste incentives krijgt om voor zijn beleid de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zijn poging om NV Surfin in het leven te roepen voor het scheppen van meer vertrouwen bij geldovermakingen uit  buitenlands  bleek geen politiek draagvlak te hebben.  De diaspora figuren in Nederland, die hem en de president miljarden ‘fresh capital’ beloofden, hebben hem dus voor schudt gezet.  

Uiteindelijk kwam de president toch naar Nederland met name om het zgn diasporafonds in het leven te roepen. Tot heden is er geen dubbeltje door dat fonds naar Suriname overgemaakt. Frappant is dat Ramdin heel zelfverzekerd het Deens bedrijf in Suriname, voor de productie van  goedkoop energie uit waterstof. Het blijkt thans dat het om een loesje investeerder ging. Zijn hoop werd gevestigd op het aantrekken van investeerders door deelname aan Expo 2020 Dubai. De berichten daarover zijn zeer hoopvol, echter critici roepen nu al dat ze het “eerst zien dan geloven”. 

Het diepere probleem

Ik moet vaststellen dat men op beleidsniveau om de hete brei danst. Dat de verwevenheid van topfunctionarissen en politici met de onderwereld negatieve impact op de investeerders heeft laat ik in het midden. Het grootste probleem vloeit voort uit de jarenlang gekweekte instelling dat alle ambtelijke tandwielen naar believen van het staatshoofd draaien. En velen van hen missen de kundigheid, kennis en visie om de regering ook van kritische adviezen te voorzien. Uit vrees voor braadangst. Het zal mij niet verbazen als er kopstukken bij zitten die het beleid bewust frustreren om eigen belangen veilig te stellen. En dit systeem werd voortgebracht door de corrupte politiek van belonen van loyalisten en familieleden. Om het euvel kordaat aan te pakken is ander beleid van de president vereist. De eerder gekozen premissen moeten worden gewijzigd.
De veronderstelling een land te kunnen ontwikkelen door (geleend) kapitaal in de economie te pompen leidt zelden tot duurzame ontwikkeling. Wat gebeurde er met de miljarden hulpfondsen bij de srefidensie? Hier is de wijze mantra van Albert Einstein van toepassing: "Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.          

Mogelijke oplossingen                                                                          

Het is aan het staatshoofd om zich beter te  focussen op realisatie van  de volgende premissen. En dat vraagt geen buitenlands geld maar inspanning en toekomstvisie. Ik noem de volgende zaken. 

  1. Het eindelijk afslanken van het waterkoppige ambtenarenapparaat en vele staatsadviseurs.
  2. Het terstond afschaffen van de levenslange pensioenvergoedingen aan gewezen ministers. 
  3. Het drastisch verlagen van kosten die bewindslieden voor het woonwerk transport toucher.
  4. Het per omgaande terugdringen van de kosten voor het buitenlandse diplomatieke werk.  
  5. Het krachtig bevorderen van de nationale ondernemingen door diverse incentives. 
  6. Herstel van de staatsvoorlichtings-  en communicatiedienst.
  7. Het instellen van een deskundige werkgroep ter voorbereiding van het nieuwe kiesstelsel. 

Verwachting

Uit onderzoek blijkt dat de behoefte in de samenleving voor een nieuw kiesstelsel en kieswet prominent aanwezig is. In het verleden werd het kiesstelsel meerdere malen gewijzigd. Ik zal achterhalen met welke redenen en intenties de wijzigingen plaatsvonden. Bij deze roep ik nu al het jonge en oude electoraat op hun politieke leiders te bewegen tot de wijziging van het oude kiesstelsel. Een rechtvaardige en eerlijke staat in de onafhankelijk republiek wordt daardoor mogelijk en is noodzakelijk. One man one  vote en rechtstreeks een gekozen president kan ongetwijfeld Suriname doen floreren.  Minstens 2/3 parlementaire meerderheid is hiervoor te vinden.

Drs. S. Harinandan Singh (oud voorzitter VHP-SN / veranderkundige psycholoog)

| snc.com | Door: Drs. S. Harinandan Singh