• vrijdag 01 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

JAARVERSLAGEN CENTRALE BANK EN CORPORATE GOVERNANCE CODES WORDEN TER HAND GENOMEN

| united news | Door: Redactie

Foto: Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning.

Stanley Raghoebarsing de Minister van Financiën en Planning, heeft antwoord gegeven op vragen met betrekking tot de publicatie van jaarverslagen en de terugkeer van Corporate Governance Codes op de officiële website van het ministerie.

Een van de diepe vragen was wanneer de jaarverslagen voor de jaren 2021 en 2022 zullen worden vrijgegeven. Minister Raghoebarsing verzekerde het publiek dat de achterstand in de jaarverslaglegging in het komende jaar zal worden ingelopen. Hij benadrukte dat er serieuze inspanningen worden geleverd om de verslaglegging op schema te brengen, en hij verwacht dat tegen het einde van het

komende jaar ook het jaar 2023 aanzienlijk gevorderd zal zijn.

Een ander opmerkelijk punt dat de minister behandelde, betreft de Corporate Governance Codes die tijdelijk van de website zijn gehaald. Hij lichtte toe dat deze actie werd ondernomen om de codes in lijn te brengen met de nieuwe Bankwet en twee andere wetten die momenteel in behandeling zijn. De harmonisatie is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat de gedragscodes coherent zijn met de geldende wetgeving.

Minister Raghoebarsing gaf aan dat zodra de nieuwe wetten zijn goedgekeurd, de Corporate Governance Codes tussen drie en zes maanden zullen worden heringevoerd. Deze herintroductie

zal gepaard gaan met aanpassingen die nodig zijn om de codes in overeenstemming te brengen met de recente wetgeving.

Op vragen met betrekking tot governance en goed bestuur bij banken, zegt de minister dat er aanzienlijke inspanningen worden gepleegd op het gebied van governance, bestuur en toezicht. Hij erkende dat de crisis niet alleen diepe sporen heeft nagelaten in staatsinstanties, maar ook ernstige gevolgen heeft gehad voor het bankwezen.

De Centrale Bank van Suriname werkt momenteel nauw samen met banken om het bankwezen te herstellen. Er worden analyses uitgevoerd en stress tests worden toegepast om de kwaliteit van het particuliere bankwezen te verbeteren.

UNITEDNEWS

 

| united news | Door: Redactie