• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hugo Essed: “Pg is een rechterlijke autoriteit; daar kan je geen petitie indienen”

| waterkant | Door: Redactie

Advocaat Hugo Essed stelt dat de personen, waaronder de NDP’er Marcel Oostburg, die afgelopen vrijdag een petitie wensten in te dienen bij het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname, gewoonweg op het verkeerde adres waren met hun actie.

“Ze moeten zijn bij het Hof van Justitie met een gemotiveerd verzoekschrift. Want alleen die instantie kan de procureur generaal (pg) bevelen om een vervolging in te stellen. Dat is wat de 8 december nabestaanden toen ook hebben gedaan”, zei Essed in het Surinaamse programma Welingelichte Kringen.

Volgens de advocaat heeft geen enkele burger of belangenorganisatie het recht om rechtsreeks van de pg vervolging te

eisen. Overigens is het OM al geruime tijd gestart met een onderzoek naar de vermeende frauduleuze handelingen in de Pan American case. Dus wat de indieners van deze petitie wensen te bereiken is niet duidelijk.

“Natuurlijk mag je een klacht indienen en die klacht wordt in behandeling genomen. Maar de procureur generaal is geen onderdeel van de uitvoerende macht. De procureur generaal is een rechterlijke autoriteit. Bij de uitvoerende macht kan je een petitie indienen en dan heeft het een politieke lading. Maar een rechterlijke autoriteit, daar kan je geen petitie aan aanbieden. Ik ken die praktijk niet in Suriname en

hopelijk komt die ook niet”, aldus Essed.

Volgens de advocaat heeft het OM geheel correct gehandeld door de petitie niet in ontvangst te nemen, omdat zij daarmee dan een precedent zou scheppen waar iedere burger die vindt dat een strafzaak niet vervolgd wordt, ook een petitie zal indienen.

Hij is blij dat het OM dezelfde dag nog inhoudelijk netjes en correct middels een persbericht over deze case heeft gereageerd.

 

| waterkant | Door: Redactie