• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

HOFPRESIDENT WIL GOEDE OPLOSSING IN GESCHIL TUSSEN GRIFFIE EN DE STAAT

| dagblad de west | Door: Redactie

De president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, zegt dat hij via een commissie van goede diensten, een oplossing wil bewerkstelligen in het geschil tussen de griffie en de staat. De Vereniging van Griffiers bij de Rechterlijke Macht en de Bond van Griffiepersoneel, zijn al twee dagen in actie. De bond en de Vereniging van Griffiers willen dat de rechtspositie en de toelagen voor griffiers verbeterd worden.

Momenteel vindt er een onderhandeling plaats tussen de staat c.q. het ministerie van Justitie en Politie, de bond en de Vereniging van Griffiers over hun wensenpakketten. Het Hof heeft in afwachting op de

bemiddeling van de commissie, met de inzet van leidinggevende griffiers en schrijfjuristen, voorzieningen getroffen om spoedzaken normaal voort te zetten.

Spoed kortgedingzaken en spoed familiezaken zullen normaal voortgang vinden. Verzoeken van verdachten en bewaringen, vinden bij de rechter-commissaris normaal voortgang. Ook de zaken in hoger beroep zullen normaal behandeld worden. Het Hof deelt mee, dat enkele strafzittingen kort zijn uitgesteld.

Rasoelbaks heeft de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, en zijn team en de bonden uitgenodigd voor een onderhoud. Hierbij is aan hen het voorstel gedaan, om uit het Hof een commissie van goede diensten in te stellen. De commissie moet

als bemiddelaar dienen bij het overleg tussen de staat en de bonden. Uit het overleg moet resultaat voortvloeien, zodat men kan komen tot een voor nu aanvaardbare rechtspositieregeling.

De commissie van goede diensten die voorgesteld is, zal bestaan uit twee leden van het Hof die tevens belast zijn met de interne personele aangelegenheden van de rechterlijke organisatie, en de directeur bedrijfsvoering van het Hof.

Dit bemiddelingsvoorstel heeft Rasoelbaks aan de staat en de bonden gedaan tijdens een bespreking op maandag 14 november. Hierbij heeft hij hen op het hart gedrukt om het pad van overleg niet te verlaten en een beroep gedaan op de bonden om, indien gekozen wordt voor de bemiddeling, de acties dan op te heffen. Dit zodat de commissie in alle rust kan werken aan een oplossing en tegelijkertijd de schade voor de rechtspraak en de rechtszoekenden tot een minimum beperkt kan blijven.

Intussen heeft de Vereniging van Griffiers per brief aan de President van het Hof kenbaar gemaakt, akkoord te gaan met het voorstel tot de instelling van de commissie van goede diensten. Van de Bond van Griffiepersoneel moet nog vernomen worden of hij akkoord gaat met de bemiddeling.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie