• dinsdag 05 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hof van Justitie houdt eerste rechtszitting in Marowijne

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het Hof van Justitie heeft maandag de eerste rechtszitting gehouden in het district Marowijne in het districtscommissariaat te Moengo. Het heeft te maken met het decentralisatieproces van de rechtspraak en de rechtszorg van het ministerie van Justitie en Politie in samenwerking met het Hof van Justitie.

Bij de eerste zitting zijn er drie voogdijzaken en twee burgerlijke stand zaken ingediend. Rechter Marie Mettendaf heeft een aanvang gemaakt om deze zaken in behandeling te nemen.

Minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi zei blij te zijn met de tastbare verbetering voor de lokale gemeenschap, wat efficiëntie en rechtvaardigheid ten goede zal komen en

gaf verder aan dat dit initiatief, in lijn is met de decentralisatie van de rechtspraak en zal een directe impact hebben op de toegankelijkheid en effectiviteit van het rechtssysteem.

De Deken, Elleson Fraenk,van de Surinaamse Orde van Advocaten, bracht de gebruikelijke felicitatie over aan de bevolking van Marowijne. Zij gaf in haar toespraak aan dat decentralisatie van de rechtspraak niet slechts een bureaucratische verandering is, maar het stelt de burgers in staat om dichter bij huis toegang te krijgen tot het rechtssysteem.

Iwan Rasoelbaks, de president van het Hof van Justitie, feliciteerde ook de gemeenschap van het gebied en gaf aan dat

het niet de eerste keer is, maar dat wel na 43 jaar er weer rechtszittingen gehouden zullen worden in het district Marowijne. 

Districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne-Zuidwest is ingenomen met deze historische dag, zij riep de lokale gemeenschap op om gebruik te maken van deze ontwikkeling en bracht haar dank uit namens de lokale gemeenschap.

| dagblad suriname | Door: Redactie