• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

GREGORY RUSLAND BLIJFT HAMEREN OP VERANDERING KIESSTELSEL

| united news | Door: Redactie

De Nationale Partij Suriname (NPS) blijft pleiten voor aanpassing van het kiesstelsel. Dze kwestie is intussen al bij de regeringstop neergelegd en hebben reeds besprekingen plaatsgevonden. 

Dat heeft NPS-voorzitter Gregory Rusland partijgenoten zaterdag voorgehouden in Wageningen tijdens een vergadering van deze NPS-afdeling. Hij merkte op dat het huidig kiesstelsel niet rechtvaardig is. Het kiessysteem is bespreekbaar gesteld in de coalitieleiding, waar de vier leiders afgelopen week bijeen zijn gekomen.
Nagegaan zal worden wat veranderd kan worden voordat Suriname in mei 2025 weer naar de stembus gaat. Er moet een rechtvaardig systeem worden gecreëerd voor het land, ook al kan volgens Rusland niet alles in één keer worden aangepast.  Hij bracht naar voren dat met de drie drie parlementszetels die de NPS nu heeft weinig gedaan kan worden.  Dat was anders toen de NPS acht en meer zetels had. 

Met 16.000 stemmen bij de verkiezingen van 2015 is de partij in stemmenwinst met meer dan honderd procent gegroeid naar 33.000 bij de verkiezingen van 20-20. Hoe onrechtvaardig het systeem is illustreerde Rusland door aan te geven dat de NDP met twee keer zoveel stemmen (65.000) als de NPS maar liefst 16 assembleezetels heeft en zijn partij slechts drie in plaats van acht.

Daarom moet gekeken worden naar wat het beste is voor het land. De NPS maakt zich sterk voor om een betere positie te verwerven bij de komende verkiezingen. Rusland hoopt dat binnen de coalitie overeenstemming wordt bereikt om minstens een deel van de Kiesregeling te wijzigen zodat elke stem hetzelfde gewicht heeft.
De NPS-voorzitter brengt al enige tijd bezoeken aan de verschillende partijafdelingen om zaken met hun te bespreken. Tijdens de ontmoeting in Wageningen hebben verschillende sprekers uiteenlopende problemen naar voren gebracht waarvoor duurzame oplossingen gezocht moeten worden. Aangegeven werd dat wateroverlast bij de minste en geringste regen een enorm probleem is vanwege een niet goed functionerende sluis. Ook problemen die te maken hebben met onderwijsfaciliteiten, criminaliteit en de bestrijding daarvan werden aan de orde gebracht.

UNITEDNEWS
 

| united news | Door: Redactie