• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Geheimzinnigheid alom rond vaststellen nieuwe EBS-tarieven 

| dagblad suriname | Door: Redactie

Deskundigen kunnen geen juiste berekening kostprijs stroom maken, door ontbreken data

Al vele maanden wordt er ‘gesteggeld’ tussen de regering, de EnergieBedrijven Suriname (EBS)m de Energie Autoriteit Suriname (EAS), Staatsolie NV en vakbonden (lees: de samenleving) over nieuw in te voeren energietarieven. 

Onderhand is het verworden tot een dramatische soapserie met wekelijks een nieuwe aflevering, waarvan de gewone burger in de straat inmiddels de draad volledig kwijt is. Vooral, omdat kennelijk iedereen het spoor van de totstandkoming van de nieuwe tarieven volledig bijster lijkt te zijn.

Er wordt, als volwaardige goochelaars, door de verantwoordelijke autoriteiten gegoocheld met cijfers, waar het volk inmiddels geen

touw meer aan vast weet te knopen, laat staan de vakbonden.

Onbegrijpelijk en verwerpelijk

De gezamenlijke vakbonden vinden het onbegrijpelijk en verwerpelijk dat de EAS, Staatsolie en de EBS constant weigeren de gevraagde informatie met betrekking tot energie opwekking en -verbruik ter beschikking te stellen van de technische deskundigen van de Energie Tarieven Commissie (ETC). De technische deskundigen van de ETC, die namens de gezamenlijk vakbonden de technische besprekingen voeren met deskundigen van de EAS, Staatsolie en de EBS, kunnen nog steeds niet over alle data beschikken die zij nodig hebben om te komen tot de juiste berekening van de kostprijs van

elektriciteit. De opgevraagde data zijn noodzakelijk om te toetsen of de kostprijs die door de EBS en Staatsolie is berekend, de werkelijke kostprijs is.

“Wij willen ons ervan overtuigen of er geen sprake is van oneigenlijke of zelfs fictieve kosten als component in de kostprijs en dus het uiteindelijke tarief. Het valt op dat zij erg terughoudend zijn in het verschaffen van openheid en inzichtelijkheid”, aldus vakbondsleider Dayanand Dwarka eind mei.

Geheimhouding

Daarenboven blijkt de EAS-directeur Anand Kalpoe in een email aan leden Edmund Neus, Ruben Yang en Robert Ameerali van de Energie Tarieven Commissie geheimhoudingsovereenkomsten te hebben bijgevoegd ter ondertekening. 

De bonden hadden er bij president Santokhi op aangedrongen dat de EAS, Staatsolie en de EBS opgedragen worden alle gevraagde informatie beschikbaar te stellen aan de ETC en de samenleving. Nu dat niet is gebeurd, spreken de vakbonden van ernstige schending van haar democratische rechten.

Waarom al die geheimzinnigheid?

Maar, zo zullen velen in de samenleving zich afvragen, waarom al die geheimzinnigheid? Waarom mogen burgers, die uiteindelijk de dupe worden van de in te voeren verhoogde stroomtarieven, niet de ins en outs weten over hoe die tarieven tot stand komen, hoe worden ze berekend en aan de hand van welke data? Al die geheimzinnigheid rond de wijze waarop de nieuwe tarieven worden berekend is curieus, vooral omdat de regering transparantie zo belangrijk vindt. Overigens, het is ook curieus, omdat de door de regering op 21 oktober 2022 (!) geïnstalleerde Energie Tarieven Commissie data nodig heeft om een correcte eigen berekening te kunnen maken voor nieuwe tarieven.

De bonden stellen in een brief aan president Santokhi, dat geheimhouding van welke informatie dan ook ten aanzien van energieopwekking en -verbruik ernstig indruist tegen de democratische beleving.

Ontbreken data belemmert voortgang overleg

Al vele weken wordt overleg gevoerd tussen betrokken partijen over de nieuwe EBS-tarieven, maar dit overleg wordt ernstig belemmerd wanneer niet alle benodigde informatie, ofwel data, op tafel komt. De deskundigen binnen de ETC zijn daardoor aan handen en voeten gebonden. 

Geen empathie regering voor volk, wèl voor IMF

Tijdens gevoerde overleggen blijft de regering maar benadrukken, dat zij een breed pakket aan maatregelen heeft doorgevoerd om het leven van alle Surinamers te verbeteren. “De regering is vastbesloten om de belangen van de samenleving te behartigen en concrete maatregelen te nemen ter verbetering van de leefomstandigheden”, aldus president Santokhi. Daarenboven stelt hij, dat de tariefaanpassingen “in lijn” moeten zijn met de afspraken die zijn gemaakt met het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Maar, enige empathie voor het volk dat moet pinaren en hosselen om maandelijks rond te kunnen komen, blijkt bij de regering nauwelijks aanwezig te zijn. Die ‘empathie’ is er echter wel voor het juk waaronder het volk lijdt, het IMF.

Hete aardappel doorslikken

Maar, feit is dat de aanpassing van de EBS-tarieven een hete aardappel is voor de regering om door te slikken, maar de bonden zijn vastbesloten om de de regering die hete aardappel te laten doorslikken, hoe heet die ook moge zijn. 

PK

| dagblad suriname | Door: Redactie