• vrijdag 19 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

FOCUS OP GRONDCONVERSIE, GEZONDHEIDSZORG EN PERSONEELSBELEID IN REGERINGSRAAD

| united news | Door: Redactie

Foto: Regeringsraadvergadering (RRV).

Tijdens de meest recente vergadering van de Regeringsraad (RRV) onder leiding van president Santokhi, stonden grondconversie, gezondheidszorg en personeelsbeleid centraal.

Afgelopen woensdag presenteerde Nasier Eskak, directeur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de diverse uitdagingen binnen het personeelsbeleid.

Onder ambtenaren heerst grote ontevredenheid over bevorderingen, overplaatsingen en vaste aanstellingen. President Santokhi benadrukte het belang van digitalisering om het personeelsbeleid efficiënter en transparanter te maken. Eskak wees op de problemen veroorzaakt door de vorige regering, zoals het buiten werking stellen van het agendasysteem en het gebrek aan adequate kantoorapparatuur. Sinds 2022 is er een urgentieplan opgesteld om deze uitdagingen aan te

pakken. De afdeling Algemeen Personeelsbeleid (APB) zal de voorstellen van de president meenemen voor een efficiëntere afhandeling van haar diensten.

De verbetering van de gezondheidszorg geniet hoge prioriteit, aldus president Santokhi. De regering heeft de aanschaf van medische apparatuur goedgekeurd voor het Medisch Microbiologisch Lab (M.M.L.), Moeder- en Kindzorg in het ‘s Lands Hospitaal, en het Pathologisch Anatomisch Laboratorium (P.A.Lab), Spoedeisende Hulp (S.E.H.), en de afdeling Urologie van het Academisch Ziekenhuis.

Op het gebied van internationaal reizen zijn stappen gezet richting visumvrij reizen. De overgang naar E-Passpoorten is noodzakelijk geworden voor visumvrij reizen naar bepaalde landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, werkt

samen met Binnenlandse Zaken en buitenlandse bedrijven aan de selectie van een gekwalificeerd bedrijf voor de levering van E-Passpoorten.

Daarnaast heeft de regering goedkeuring gegeven voor de conversie van 325 grondhuur- of erfpachtpercelen tot eigendom, met een maximale grootte van 2500 m². Dit initiatief, geïntroduceerd via het Staatsbesluit Grondconversie in oktober 2023, biedt burgers meer zekerheid en beschermt tegen verlies door onwetendheid, terwijl het de waarde van het perceel verhoogt. De regering moedigt de samenleving aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot grondconversie.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: REGERING NEEMT BELANGRIJKE BESLUITEN TIJDENS RRV

 

| united news | Door: Redactie