• vrijdag 01 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Extra Koopkrachtversterking voor Gepensioneerden in December

| dagblad suriname | Door: Redactie

De overheid heeft bekendgemaakt dat gepensioneerden ook in de maand december kunnen rekenen op een koopkrachtversterking. Dit extra financieel steuntje in de rug zal bovenop het bestaande bedrag komen, waarbij gepensioneerden deze maand een verhoging van SRD 1200 zullen ontvangen. Hierdoor stijgt het totale bedrag van de koopkrachtversterking voor gepensioneerden in Suriname van SRD 1800 naar SRD 3000.

Dit gebaar van de overheid komt op een belangrijk moment, waarbij de kosten van levensonderhoud blijven stijgen en de financiële druk op ouderen toeneemt. Bovenop hun reguliere pensioenuitkering biedt deze verhoogde koopkrachtversterking enige verlichting tijdens de feestdagen.

Het is belangrijk te vermelden dat de

verhoogde koopkrachtversterking alleen bestemd is voor gepensioneerden die in Suriname woonachtig zijn. Deze beslissing volgt op een soortgelijke verhoging van de koopkrachtversterking die eerder is toegezegd aan ambtenaren na overleg met de vakbeweging. De extra ondersteuning voor gepensioneerden bedraagt ongeveer 70% van de toename van de toelage die aan ambtenaren is beloofd.

Het overheidsbeleid gericht op het vergroten van de koopkracht is een reactie op de economische uitdagingen waarmee het land geconfronteerd wordt en is een teken van solidariteit met de burgers die het financieel zwaar hebben. Met deze maatregel hoopt de overheid de eindejaarsperiode voor gepensioneerden iets aangenamer te maken.

Reactie

Burgers op Selectief Ouderenbeleid van de Overheid

Burgers merken echter op dat de overheid weliswaar een positieve stap zet ten opzichte van ouderen, maar dat deze maatregel zich specifiek richt op gepensioneerden in overheidsdienst. De extra middelen zijn afkomstig uit de collectieve belastingpot, waar een ieder in de samenleving zijn of haar bijdrage aan levert. Hierbij worden personen die in de particuliere sector werkzaam zijn en eveneens hun krachten voor het land hebben ingezet, zij het niet direct via de staat, over het hoofd gezien.

Burgers geven aan dat de staat een ongedeelde benadering zou moeten hanteren als het gaat om haar ouderenbeleid, zonder onderscheid te maken tussen de verschillende groepen gepensioneerden.

| dagblad suriname | Door: Redactie